Çerez Örnek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 1994 yılında kurulmuştur. Bölümümüzde 6 Anabilim Dalında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim-öğretim yürütülmekte ve araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar:

  • Elektronik Anabilim Dalı
  • Elektrik Tesisleri Anabilim Dalı
  • Elektrik Makineleri Anabilim Dalı
  • Telekomünikasyon Anabilim Dalı
  • Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı
  • Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı

Bölüm Özgörevi

Uluslararası ölçekte başarılı olabilecek mezunlar yetiştirmek. Ülkenin ihtiyaçlarına uygun geliştirme projeleri ve bilimsel araştırmalar yapmak. Devletin ve milletin gücüne katkı yapacak bilim ve teknolojileri üretmek.

Bölüm Vizyonu

Uluslararası akredite almak.

Program Eğitim Amaçları

Öğrencilerimiz, uygulamaya yönelik sağlam matematik ve fizik altyapısıyla elektrik ve elektronik mühendisliği konularında yeterli derinlik ve genişlikte lisans eğitimi alarak;

  • Mezuniyetin ilk yılında ulusal veya uluslararası alanda mesleklerine uyumlu iş bulabilirler,
  • Sanayide, araştırma-geliştirme kuruluşlarında veya üniversitelerde ilerleyip önemli katkılarda bulunabilirler,
  • Kazandıkları bilimsel, sosyal ve mesleki bilgi ve becerileriyle yeni ve farklı alanlarda kendilerini geliştirip, mesleklerinde öne çıkabilirler.

Öğrenci Toplulukları

Öğrencilerimiz robotik, FPGA, biyomedikal, haberleşme, fotonik, güç ve enerji öğrenci toplulukları bünyesinde uygulama ve iletişim becerilerini geliştirmektedirler. IEEE ve EMO-GENÇ öğrenci şubeleri etkinlikler yapmaktadırlar.

İş Olanakları

Elektronik-Elektronik Mühendisliği Programı mezunları, elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde iş bulmaktadırlar. Birçoğu saygın üniversitelerde lisansüstü araştırmalar yapmaktadırlar. Halen birçok mezunumuz Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Aria, Ericsson Turkey, Teba, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan ve Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Mesleğin Tanıtımı

Elektrik Elektronik Mühendisliği, TUBİTAK ve Devlet Planlama Teşkilatı’nın ülkemizin teknolojik ve bilimsel kalkınması için belirlediği öncelikli alanlardan üçünü hedef almıştır. Bunlardan biri haberleşme ve bilgi iletişim teknolojileridir. Bu yönde elektronik, opto ve manyeto-elektronik ve optik haberleşme, veri iletişimi, bilgisayar ağları konularında dersler işlenmekte, araştırmalar yapılıp, yurt dışı bağlantılar kurulmaktadır. İkinci hedeflenen alan sinyal işleme, yapay zekâ (bulanık mantık, yapay sinir ağları), gömülü sistemler ve biyomedikal mühendisliği konularıdır. Üçüncü alan ise elektrik enerjisinin üretim, dağıtım ve kullanımını sağlayan sistemlerin tasarımıdır. Bu amaçlara yönelik olarak yenilebilir enerji, elektrik makineleri, otomatik kontrol ve güç elektroniği konularında dersler verilmekte ve araştırmalar yürütülmektedir.

Araştırma İmkanları (Laboratuarlar)

Bölümümüzde lisans öğrencilerinin kullanabildiği; Devre Analizi, Elektronik, Dijital Sistemler, Biyomedikal ve Sinyal İşleme, Elektrik Makineleri, Bilgisayar Laboratuarı, Güç Elektroniği ve Mikroişlemciler laboratuarları mevcuttur. Ayrıca bölümümüzde lisansüstü seviyesinde (yüksek lisans ve doktora) yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere Manyeto-Optik Laboratuarı, İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji Laboratuarı, Fotonik Laboratuarı, Gömülü Sistemler Laboratuarı, Kablosuz Haberleşme ve Tasarım Laboratuarları bulunmaktadır.

Bölüm internet sayfalarına http://electronics.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ