Çerez Örnek

Tarihçe

Fakültemiz, 22.06.1982 gün ve 41. sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 1982 yılında Mühendislik Fakültesi adıyla kurulmuştur.

Fakültemizde; Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Deri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği olmak üzere 9 Bölüm bulunmaktadır. Kurulduğu tarihte Bilgisayar Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği bölümleri ile eğitime başlayan Fakültemizde 1994 yılında Elektrik-Elektronik, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümleri kurulmuş, 1999 yılında Deri Mühendisliği, 2000 yılında ise Biyomühendislik Bölümlerinin kurulmasıyla Fakültemizde toplam 9 Bölüm ile eğitim verilmeye başlanmıştır. Tüm bölümlerimizde Lisans eğitimi verilmekte olup bölümlerimizin hepsi Yüksek Lisans ve Doktora Eğitimi de vermektedir. Fakültemiz bölümlerinden Kimya Mühendisliği Bölümünde %100 İngilizce eğitim verilirken; Bilgisayar, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği bölümlerinde yürütülen lisans programında derslerin % 30'u İngilizce verilmekte, Tekstil ve Deri Mühendisliği Bölümlerinde ise Türkçe eğitim ve 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.

 

Fakültemize her sene yaklaşık 800 yeni öğrenci girmekte ve yaklaşık 800 öğrencimiz mezun olmaktadır. Hiçbir Bölümümüzde İkinci Öğretim yoktur. Fakültemizde okuyan öğrenci sayısı yaklaşık 4566 olup, mezun sayımız 13781'e ulaşmıştır. Beş bine yaklaşan öğrenci sayısında yabancı ülkelerden gelen öğrenciler de önemli bir yer tutmaktadır. Uluslararası birçok üniversite ile de ortak projeler yürüten Mühendislik Fakültesi, önümüzdeki dönemlerde üniversiteler arası öğretim elemanı gerekse öğrenci değişimine büyük önem vermektedir. Bazı bölümleri Türkiye'de tek ve ilk olma özelliğine sahip olan fakültenin bölümleri Üniversite Giriş Sınavı'nda tercih sıralamasında 1-5 sıraları arasında yer almaktadır. Fakülte, ekonominin gereksinim duyduğu mühendisleri, gerekli teorik ve pratik bilgilerle donatarak yetiştirmeyi, ilgili kamu ve özel sanayi kuruluşlarının sorunlarına çözüm getirmeyi, yeni teknolojilerin endüstriye uygulanmasını vetemel mühendislik bilimlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçları arasında kuşkusuz yeni teknolojiler üretmek ve mevcutları geliştirmek önemli yer tutmaktadır. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde mühendislere ve mühendis yetiştiren kurum ve kuruluşlara önemli görevler düşmektedir. Bu bilinçle hareket eden Fakülte, bir yandan dünyadaki gelişmeleri yakından takip edip, yeni bölümler ve araştırma alanları açmakta diğer yandan da mevcut bölüm ve araştırma alanlarını günün koşullarına göre sürekli yenilemektedir. Her geçen gün güçlenen akademik kadrosunda özellikle sanayi ve uygulama tecrübelerine sahip kişilerin katılmasını teşvik etmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ