Çerez Örnek

Misyon Vizyon

MİSYON
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin Özgörevi:

•Sürekli gelişen ve yenilikçi bir anlayışla küresel anlamda bir mühendislik öğretimi gerçekleştirmek,
•Araştırma çalışmalarını etkinlikle sürdürmek,
•Sanayi ile ilişkilerini canlı tutmak ve zenginleştirmek,
•Yenilik girişimleri için fırsatlar ve destekler sağlamak,
•Öğrencilerine çok yönlü bir formasyonla toplumsal, çevresel ve entellektüel sorumluluklar kazandırmaktır.
 

VİZYON
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi,

•Uluslararası standartlarla uyumlu olarak öğretimin hedef, içerik ve çıktılarının güncellenmesi gereğinin farkındadır.
•Diğer fakülte ve üniversitelerle karşılıklı etkileşim içinde çok disiplinli/disiplinlerarası ilişkilerin kurulmasını,
•Öğretim ve araştırmalarda dayanışma ve işbirliğinin oluşturulmasını hedefler.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ