Çerez Örnek

Makina Mühendisliği

Makina Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi'ne bağlı olarak 1994-1995 öğretim yılında öğretime başlamıştır. Makina Mühendisliği makinaların tasarımı, imalatı, kuruluşu ve işletimini ve imalat süreçlerini konu edinen bir mühendislik dalıdır. Günümüzde makina mühendislerinin giderek daha geniş bir elektronik ve özellikle bilgisayar bilgisine sahip olması gerekliliğini göz önünde bulunduran bölüm, eğitim programını bu yönde oluşturmaktadır.

Bölüm internet sayfasına http://me.ege.edu.tr/adresinden ulaşılabilir.

Bölüm tanıtımı için tıklayınız.

Bölüm Vizyonu

Toplumumuzun refah seviyesini Avrupa Toplumları seviyesine yükseltmek için, ülkemiz sanayisinin gerek duyduğu iyi yetişmiş, çağdaş makina mühendislerini sanayiye kazandırmak ve sanayinin ülke içi ve dışındaki rekabet gücünü artıracak bilimsel ve öğretime dayalı alt yapıyı oluşturmak.

Bölüm Özgörevi

İnsanlık ve Ülkemizin genel yararları doğrultusunda, toplumsal yaşam seviyesini yükseltmek için, günümüzün bilimsel ve teknolojik verilerini kullanarak öğrencilere, sanayi ve topluma kaynakları güvenli ve ekonomik kullanarak üretim yapma bilincini kazandıran makina mühendisliği eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmaktır.

Kuruluş

Her yıl 84 yeni öğrencinin kabul edildiği Makina Mühendisliği Bölümü; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin dokuz bölümünden birisidir. Çağdaş bir Makina Mühendisliği öğretiminin verildiği bölümde, öğretim süresi İngilizce hazırlık dönemi hariç olmak üzere dört yıldır. Yeterli İngilizce düzeyine sahip olan öğrenciler doğrudan Bölümdeki öğretimlerinin birinci yılına başlayabilirler. Bölümdeki derslerin % 30'u için öğretim dili İngilizcedir. Geri kalan dersler ise Türkçe olarak verilmektedir. 2016 yılı itibariyle Bölüm'de toplam 391 öğrenci bulunmakta, 7 profesör, 3 doçent, 12 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 13 araştırma görevlisi aracılığıyla öğretim sürdürülmektedir. Makina Mühendisliği Bölümü Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 1994 yılında kurulmuştur. Bölüme ilk olarak 1994 yılında 32 öğrenci alınmıştır. İlk mezunlarını 1998 yılında veren Bölüm, kuruluşundan beri akademik kadrosunu güçlendirmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

Bölümde Enerji, Konstrüksiyon-İmalat, Makina Teorisi ve Dinamiği, Mekanik ve Termodinamik olmak üzere beş anabilim dalı vardır. Öğretim programı, çağdaş makina mühendisliğinin temellerini vermek üzere hazırlanmıştır. Birinci yıl dersleri, farklı bilgi düzeyine sahip öğrencileri aynı bilgi seviyesine getirmek için başlıca fizik, kimya, matematik, bilgisayar ve temel mühendislik derslerini (Temel Fen Bilimleri) içerir. İkinci (Temel Mühendislik), üçüncü (Temel Makina Mühendisliği) ve dördüncü yıllarda (Makina Mühendisliğinde özel konular) sunulan zorunlu dersler, Mekaniğin Temelleri, Malzeme Bilimi, Üretim Yöntemleri, Termodinamik ve Elektroniğin Temelleri gibi dersleri içerir. Üçüncü yıl öğrenciler Termodinamik-Enerji ve Konstrüksiyon-İmalat olmak üzere iki kola ayrılırlar. Öğretimin üçüncü ve dördüncü yıllarında kollara göre organize edilmiş seçmeli dersler mevcuttur. Bu dersler sayesinde öğrencilere makina mühendisliğine ilişkin olarak geniş bir ders açılımı sunulmaktadır. Öğrenciler, birinci sınıfta Atelye Stajı’nı Ege Üniversitesi bünyesinde bir tam gün ve 2 yaz tatilinde de toplam olarak en az 8 hafta mesleki staj yapmak zorundadırlar. Bu stajlarda, makina mühendisliğini ilgilendiren endüstri dallarında deneyim kazanılmaktadır. Dördüncü yılda alınan Diploma Projesi, Araştırma ve Geliştirme'ye yönelik bir başlangıç olmakta ve bir tez halinde sunulmaktadır.

Mezunların İstihdam Profilleri 

Mühendislik faaliyetlerinin en eski ve en geniş alanlarından biri olan makina mühendisliği, endüstride birçok uygulama alanına sahiptir. Makina mühendisleri; takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makinalar ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makinaları, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, gemiler, dizel lokomotifler, otomobiller, kamyonlar ve kitle ulaşım araçları için motorlar vb... Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makina mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidrolik türbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanların, motorların, türbinlerin ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Makina mühendisleri, enerji santralleri tasarlarlar ve çalıştırırlar; yakıtların ekonomik yanması, ısı enerjisinin mekanik güce dönüştürülmesi ve bu gücün optimum olarak kullanılması ile ilgilenirler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makina mühendisleri, evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler. Makina mühendisleri, ayrıca, yolcu, savaş ve yük gemileri için makinaların tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobillerin, kamyonların ve otobüslerin tasarım, üretim, bakım ve onarımında, hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Bölüm Olanakları

1994-1995 öğretim yılında öğrenime başlayan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, kuruluş yıllarını E.Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü binalarında geçirmiş olup, 1999-2000 öğretim yılından itibaren de Bornova Kampüsü’nde, ek derslikler binalarında faaliyetini sürdürmüştür. 2006-2007 öğrenim yılından itibaren de bölüme ait inşaatı tamamlanmış 4000 m2 kapalı alana sahip, yeni binasında faaliyetlerini sürdürmeye başlamıştır. Üniversite-sanayi-meslek kuruluşları üçgeninde gerçekleştirilen ilişkilerle öğrencilerimizin yetişmeleri, staj ve uygulama konularında bilgi ve görgülerinin artırılması, araştırma ve bilgi alanlarının yönlendirilmesi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda, öğretim planlarında günceli yakalamak, yeni bilgi ve teknolojileri izlemek, öğretmek ilkesiyle düzenlemeler ve güncellemeler sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar ve alt yapı oluşturma çalışmaları da sürdürülmektedir. Aşağıdaki bölümlerde Laboratuvarlarımızın tanıtımları verilmiştir. Biyomekanik Laboratuvarı: Bölümümüz mekanik laboratuvarında; 100 kN kapasitesinde mekanik (çekme-basma) test cihazı (Shimadzu) ile 26 mm kadar dairesel, 20 mm kadar dikdörtgen kesitli numunelerin testleri yapılmaktadır. Tamamen bilgisayar destekli kontrol edilen cihaz, malzeme üzerindeki en küçük deformasyonu gösterebilecek kameralı ölçüm sistemine sahiptir. Çekme cihazı yardımıyla, çekme ve kopma dayanımları, eğilme dayanımları, bası dayanımları, video ekstensometre yardımıyla elastik ve plastik bölgedeki birim uzamaları, Elastisite modülü, Akma dayanımı gibi malzeme özellikleri tespit edilebilmektedir. Mekanik laboratuvarımızda bu malzeme özelliklerinin tespitinde kullanılan cihazlar yanında, son yıllarda kullanım alanları genişleyen kompozit malzeme (Cam, karbon, kevlar takviyeli malzemeler) üretim yöntemlerinde kullanılan cihazlar da mevcuttur. Bunlardan ilki 400 °C sıcaklık, 10 bar basınç, -1 bar’ a kadar vakum yapabilme özelliğine sahip Otoklav (Autoclave) dır. Cihaz; PLC kontrollü ve su soğutmalı olup, sıcaklık, basıç, vakum ve soğuma kontrolü isteğe bağlı olarak kontrol edilebilmektedir. Diğer bir üretim yönteminde kullanılan cihaz ise 350 °C sıcaklık, 60 ton kapasitesindeki ısıtmalı prestir. Akıllı Yapılar ve Akıllı Malzemeler Laboratuvarları: Bölümümüz Akıllı Yapılar Laboratuvarında, Norsonic gürültü ölçüm cihazıyla gece ve gündüz gürültü seviyesi ölçümü ve gürültü frekans analizi yapılmaktadır. Aynı zamanda, tek ve üç eksenli ivme ölçerler vasıtasıyla her türlü cihazın titreşim analizi yerinde yapılabilmektedir. Ayrıca laboratuvar bünyesinde devre analizinde kullanılan LCR metre, gaussmetre, osiloskop, sinyal jeneratörü, akım probu, yüksek gerilim probu bulunmaktadır. Akıllı Malzemeler Laboratuvarı’nda ise malzeme üretimi ve analizlerinde kullanılan ultrasonik işleyici, hassas terazi, ısıl tabla, su arıtma cihazı, optik mikroskop ve döndürmeli kaplama cihazı bulunmaktadır. Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı: Bölümümüz Konstrüksiyon ve İmalat Laboratuvarı’nda; Metalografik yüzey incelemeleri için numunelerin hazırlandığı zımparalama ve parlatma cihazı, numunelerin 1000 büyütmeye kadar mikroskopik ve makroskopik testlerinin yapıldığı bir optik mikroskop bulunmaktadır.  Ayrıca Rockwell sertlik cihazı ile sertlik ölçümü, Pin-on Disk tipi Aşınma Cihazı ile malzemelerin aşınma davranışlarının tespiti yapılabilmektedir. Laboratuvar bünyesinde bulunan Mekanik Toz Öğütücü ile belirli boyutlarda toz partikül üretimi ve mekanik alaşımlama yapılmaktadır. 1200 °C ye çıkabilen, programlanabilir ısıl işlem fırınlarımız konstrüksiyon laboratuvarımızda bulunmaktadır. Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı: Termodinamik ve Enerji Laboratuvarı, çok geniş bir ölçüm cihaz çeşitliliğine sahiptir. Bu doğrultuda laboratuvar bünyesinde ısıl iletkenlik ölçer, sıcaklık, basınç ve nem ölçüm probları, sıcaklık kalibrasyonu banyosu, basınç kalibratörü, nem jeneratörü, hız ölçüm probları ve pitot tüpleri, el tipi termohigrometre, el tipi barometre, termal kamera, dijital sıcaklık ölçer, takometre, manometre, anemometre, baca gazı analizörü cihazları bulunmaktadır. Bölümümüzde mevcut cihazların kullanımı ile, sıcaklık, nem, hız ve basınç ölçümü gerektiren her türlü termodinamik analizler yapılabilmektedir. Ayrıca Bölümümüzün Enerji Laboratuvarı’nda pompa karakteristik ve su darbe deneyleri yapılabilmektedir. Isıtma, soğutma, HVAC sistemleriyle ilgili ölçümler, performans değerlendirmeleri ve analizleri yapılabilmektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ