Çerez Örnek

Gıda Mühendisliği

 

Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu 1975-1976 yılında 40 öğrenci ile öğretime başlamıştır. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin önerisi ile Gıda Teknolojisi Yüksek Okulu Fakülte haline getirilmiş ve dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından bu dönüşüm 18.08.1977 günü onaylanmıştır. 28.03.1983 tarih ve 2800 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat Kanunu ile Bölüm, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlanmıştır.

Gıda Mühendisliği, gıdaların işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında, yeni gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik bilimlerin uygulama alanı bulduğu bir mühendislik disiplinidir.

Bölümümüzün vizyonu Gıda Mühendisliği eğitimi ile ilgili her alandaki paydaşlarımızla birlikte, eğitimin geliştirilmesi, çağın bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda bulunabilen, insanlık sorunlarına duyarlı, mesleki sorumluluklarının bilincinde gıda mühendisleri yetiştirmektir.

Bölüm internet sayfalarına http://food.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ