Çerez Örnek

İŞ SÜREÇLERİ

 

İntranete Açık Süreçler 

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

Ana Süreçler

Süreçler

Alt Süreçler

 

Özlük İşleri Bürosu

Kurumsal Yönetim

Görevlendirme

31. Madde

40-A Üniversite İçi

40-A Üniversite Dışı

2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 Maddesi Gereğince

Yurtdışı / Yurtiçi Görevlendirme

Yurtdışı / Yurtiçi Süresine Göre

Akademik ve İdari

Personelin Genel İşleri

Akademik ve İdari Personelin İstifa İşleri

Emeklilik İşlemleri

Mal Bildirimi

Kadro İşleri

Akademik Kadro Kullanım İzni

Akademik ve İdari Kadro İptali İbdas ve Değişiklik İşlemleri

Atama İşlemleri

Doktora Öğretim Görevlisi Yeniden Atama

Bölüm Başkanı Seçimi ve Atama

İlk Atamalar Doktor Öğretim Üyesi

Yeniden Atamalar Doktor Öğretim Üyesi

İzin İşleri

Yurtdışı İzin Onayı

Akademik ve İdari Personelin Ücretsiz İzin İşleri

 

 

 

İntranete Açık Süreçler

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Ana Süreçler

Süreçler

Alt Süreçler

Özlük İşleri Bürosu

Kurumsal Yönetim

Vekalet İşleri

Dekan Vekaleti

Fakülte Sekreterliğine Vekalet

Öğrenci İşleri Bürosu

Kurumsal Yönetim

Kayıt İşlemleri

Kayıt Yenileme Formları

Kayıt Dondurma İşlemleri

Dersler İlgi İlgili İşlemler

Bilgisayar Ders Muafiyeti

Tek Ders İşlemi

Farklı Bölümden Ders Alma

Farklı Fakülteden Ders Alma

Haftalık Ders Programları

Eğitim Planları

42.+3  Ders

Ekle – Sil Formları

Çiftandal - Yandal

Transkript

Sınav İşlemleri

Arasınav – Final - Bütünleme

Mazeret Sınavları

Geçiş İşlemleri

Yatay – Dikey ÖSYM Kontenjanları

Dikey Geçiş

Yatay Geçiş

 

 

İntranete Açık Süreçler

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Ana Süreçler

Süreçler

Alt Süreçler

Öğrenci İşleri Bürosu
Kurumsal Yönetim

Mezuniyet İşleri

Mezuniyet

DUPLİKATA

Disiplin İşleri

Disiplin İşleri

Öğrenim Hareketliliği

ERASMUS

IAESTE

Burs İşleri

TEV Bursu

Yaz Öğretim

Yaz Okulu

Fakülte Sekreterliği

Kurumsal Yönetim

Evrak

Evrakların Onayı ve Havalesi

Yazı İşleri Bürosu

Kurumsal Yönetim

BİMER / CİMER

CİMER Başvuruları

Kurul

Fakülte Yönetim Kurulu

Fakülte Kurulu

Evrak Kayıt

Gelen Yazılar

Giden Yazılar

Posta İşleri

Gelen Posta

Giden Posta

Özel Kalem Bürosu

Kurumsal Yönetim

Yazışmalar

Gelen Yazılar

    Giden Yazılar

 

 

 

 

İntranete Açık Süreçler

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Ana Süreçler

Süreçler

Alt Süreçler

Döner Sermaye Bürosu

Kurumsal Yönetim

Döner Sermaye

Yapılan İşlerin Fiyatlandırma Süreci

Yılbaşında Fiyatları Belirmemiş İşlerin Fiyatlandırma Süreci

Danışmanlık Protokolü Süreci

Gelir Faturalandırma Süreci

Ekmek Fatura Süreci

Dağıtım Süreci

Gelir Bütçesi Süreci

Gider Bütçesi Süreci

Satın Alma Onay Belgesi Süreci

Ödeme Emri Süreci

İhale Süreci

Demirbaşların Devri Süreci

BAP Payı Süreci

Maliye Payı Süreci

Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu

Kurumsal Yönetim

Taşınır

Satın Alınan Taşınırın Muayene Kabul ve Girişi Süreci

Bağış, Hibe ve Döner Sermaye Kaynaklarından Gelen Taşınırların Süreci

 

Kayıttan Düşme Süreci

Yıl Sonu Sayım İşlem Süreci

 

İntranete Açık Süreçler

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Ana Süreçler

Süreçler

Alt Süreçler

Taşınır Kayıt Kontrol Bürosu

Kurumsal Yönetim

Malzeme Kayıt

Strateji Daire Başkanlığına Evrak  Gönderilmesi Süreci

Muhasebe Bürosu

Kurumsal Yönetim

Stratejik Yönetim

Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci

Muhasebe Bürosu

Finansal Kaynakların Yönetimi

 

Ödeme Kontrol İşlemleri

Mal ve Hizmet Alımı ve Yapım İşleri Ödemeleri Kontrol Süreci(Satın alma)

Ödeme Emri Belgesi/Muhasebe İşlem Fişi Kontrol Süreci

Muhasebe İşlemleri

Yurtiçi Yurt Dışı Süreci

Jüri Üyeliği Ücreti Ödenmesi Süreci

Ödeme Evrakı Hazırlama İşlemleri

İşçi Giyim Yardımı  Ödeme Hazırlık İşlemleri Süreci

Fatura Ödeme Hazırlık İşlemleri Süreci

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Hazırlama Süreci

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Hazırlama Süreci

 

 

 

İntranete Açık Süreçler

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

 

Ana Süreçler

Süreçler

Alt Süreçler

Muhasebe Bürosu

Finansal Kaynakların Yönetimi

Ödeme Evrakı Hazırlama İşlemleri

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hazırlama Süreci

Maaş İşleri

Finansal Kaynakların Yönetim

Ek Ders ve Sınav

Ek Ders Ücretlerinin Ödenmesi

Sınav Ücretlerinin Ödenmesi

Maaş Ödemeleri

İdari ve Akademik Personel Maaş

Yabancı Uyruklu Maaş

 

 

İntranete Açık Süreçler

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI BÖLÜMLERİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

Ana Süreçler

Süreçler

Alt Süreçler

Bölüm İdari İşleri

Bölüm Sekreterliği

Yazışmaları

Gelen Yazılara Cevap Hazırlanır. Yazışması Yapılır.

Bölüm Öğrenci İşleri Yazışmaları

 

Öğrenci İşleri İle İlgili Yazıların yazışması yapılır ve Cevaplama İşlemi Tamamlanır.

Hazırlanması Gereken Dosyalar Hazırlanır ve Yazı Gönderilir.

 

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ