Ege Üniversitesi ve Bölümlerimizin Dünya ve Türkiye Sıralaması

 

Üniversitelerin Akademik Performanslarına göre sıralanması çeşitli kuruluşlar tarafından farklı  göstergeler dikkate alınarak yapılmaktadır. URAP (University Ranking by Academic Performance);  kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Araştırma Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuştur. URAP'ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metodlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktır.

 URAP çalışmaları kapsamında  “Dünyada Akademik Performansı En İyi 2000 Üniversite” sıralaması üç grup halinde yapılmaktadır. URAP’ın yapmış olduğu sıralamalar

 1)  Dünya Üniversiteler Sıralaması

 2)  Türk Üniversitelerinin Sıralaması

 3)  Alan Temelinde Dünya Üniversitelerinin Sıralaması

 şeklindedir.

1.Dünya Üniversiteler Sıralaması

Dünya Üniversiteler Sıralamasında 2000 üniversite 6 Gösterge :

1)  Makale Sayısı (ağırlığı %21)

2)  Alıntı Sayısı (ağırlığı %21)

3)  Toplam Bilimsel Eser Sayısı (ağırlığı % 10)

4)  Makale Etki Toplamı (ağırlığı %18)

5)  Alıntı Etki Toplamı (ağırlığı %15)

6)  Uluslar arası İşbirliği (ağırlığı %15)

göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Bu duruma göre Türkiye’den 2016-2017 sıralamasına 70 Üniversite girmiştir. Üniversitemiz bu sıralamada 70 üniversite içinde  5. sırada  olup 2000 üniversite içinde 600. sıradadır.

2. Türk  Üniversitelerinin Sıralaması

Türk Üniversitelerinin genel sıralaması 9  göstergeye  göre yapılmıştır ve Ege Üniversitesinin Türk üniversiteler 201-2017 sıralamasındaki yeri 9. sıradadır.

Sıralamada kullanılan 9 gösterge eşit ağırlık yüzdelerine sahiptir. Her üniversitenin yayın sayısı, atıf sayısı, doktora öğrenci sayısı gibi veriler için aldığı puanlara http://tr.urapcenter.org adresinden ulaşılabilir

3. Alan Temelinde Dünya Üniversitelerinin Sıralaması

Bu gruptaki sıralamalar dünya genelinde 41 alanda yapılmaktadır. URAP alan sıralamalarında son 5 yılın akademik performansı değerlendirmeye alınmaktadır. Üniversitelerin makale ve atıflarının, ilgili alan içindeki etkisi ile uluslararası işbirliği oranı URAP alan sıralamasında ölçüt olarak kullanılmaktadır. Değerlendirmede 5 gösterge

1)  Makale Sayısı

2)  Alıntı Sayısı

3)  Makale Etki Toplamı

4)  Alıntı Etki Toplamı

5)  Uluslar arası İşbirliği

kullanılmaktadır. 2016-2017 yılı değerlendirmeleri ışığında Ege Üniversitesinden sıralamaya giren alanlar tabloda verilmiştir.

Alan

Sıralamaya giren Türk Üniversitelerinin Sayısı
 

Sıralamaya Giren Türk Üniversiteleri içinde Ege Üniversitesi’nin Kaçıncı Sırada Olduğu
 

Ege Üniversitesinin Bu Alanda  2000 Üniversite Arasında Kaçıncı Sırada Olduğu

 

 Biological Sciences
 

12

3

700

Chemical  Engineering
 

6

3

369

Chemical Sciences
 

15

5

693

Dentistry
 

12

3

128

Engineering
 

22

5

586

Food Engineering
 

4

1

163

Medical and Health Sciences
 

35

4

581

Pharmocology
 

7

5

446

 Physical Sciences
 

12

8

909

Sıralamada bu üstün başarının elde edilmesini sağlayan  bölümlerimizi kutlar, bu başarının yaygınlaştırılarak

sürdürülebilmesini dileriz.
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı