2015 - DÖNER SERMAYE ANALİZ LİSTESİ

ANALİZLER

YTL

Benzoik asit tayini

 

 

Titrimetrik

70

 

Spektrofotometrik

100

Boya tayini

 

 

Kalitatif

110

 

Kantitatif

180

 

Çayda (spektrofotometrik)

70

Doku sertlik tayini

 

 

Penetrometre

100

Formol sayısı tayini

80

Ham selüloz tayini (gravimetrik)

100

İletkenlik tayini

50

Kül tayinleri

 

 

Toplam kül miktarı

80

 

Külde alkalilik

100

 

Külde asitte çözünürlük

100

 

Külde suda çözünürlük

100

 

Sülfat külü

100

Mono sodyum glutamat (MSG) tayini

120

Nem tayinleri

 

 

Destilasyon yöntemi

100

 

Etüv yöntemi  (Vakumlu etüv)

100

 

Refraktometrik  Brix

60

 

Ultra X

60

 

Vakumlu etüv

100

Nitrat tayini (kantitatif)

110

Nitrit tayini (kantitatif)

110

Potasyum sorbat (sorbik asit ve tuz tayini)

90

pH tayini

60

Renk tayini (lovibond tintometresi)

60

Saponin tayini

260

Sorbik asit tayini (turşularda spektrofotometrik)

100

Şeker tayini

 

 

Lane-Eynon yöntemi, invert şeker tayini

80

 

Lane-Eynon yöntemi, toplam şeker tayini

80

Tuz tayini

 

 

Mohr yöntemi

100

 

Volhard yöntemi

100

Uçucu yağ tayini

90

Toz şeker yabancı madde tayini

80

Amonyak tayini (sularda, kantitatif)    

80

Askorbik asit tayini (spektrofotometrik)

90

Bikarbonat tayini (sularda)

60

Destrin tayini(balda, kalitatif)

60

Diastaz sayısı tayini

120

Fosfor tayini (spektrofotometrik)

90

 

Glikoz tayini (balda, kalitatif)

60

Hidroksimetil furfural tayini (HMF)

130

İyot indisi tayini

120

Kafein tayini (HPLC )

350

Metal tayinleri

 

          Atomik abs., alevli (herbiri)

100

          Grafit fırında

115

Mineral yağ tayini (kalitatif)

70

Peroksit sayısı tayini

105

Sabunlaşma sayısı tayini

90

Sabunlaşmayan madde tayini

110

Serbest yağ asitleri tayini

100

Sülfat tayini

60

Sularda sertlik tayini (geçici, kalıcı, herbiri)

60

Şeker cinslerinin tayini (HPLC, kantitatif)

350

Yağ tayini

 

          Soxhelet estraksiyonu

150

          Metanol-kloroform ekstraksiyonu

120

Yağ asitleri kompozisyonu (GLC)

240

Yağlarda sabun tayini

90

Yağlarda UV absorbans ölçümü

70

Yarı kuruyan yağ tayini

70

GC/MS ile analiz (sadece enjeksiyon)

350

Esansiyel yağların GC ile analizi (sadece enjeksiyon)

280

 Sterol komposizyon

220

Asitlik Tayini (Yağsız ürünlerde)

60

Benzoik Asit Tayini (spektrofotometrik)

80

Çayda okside olmamış parça (gravimetrik)

45

Çayın su ekstraktı (gravimetrik)

45

Çayda toplam toz çay miktarı (gravimetrik)

45

Fermantasyon testi (meyve sularında)

55

Fiziksel analizler

 

Böcek aranması (kurutulmuş meyve ve sebze)

60

Dolgu suyu tayini (konserve)

40

Dolum oranı tayini (konserve)

40

Elek analizi  süzme oranı belirlenmesi (konserve)

50

Meyve oranı tayini (reçel ve marmelatlarda)

40

Süzme oranı tayini (konserve)

40

Tepe boşluğu tayini

40

Yabancı madde tayini

50

Vakum kontrolu

40

Haşlama süresinin belirlenmesi (peroksidaz enzim aktivitesi)

150

Kuru meyveler depolama kılavuzluğu

160

Kurutma denemeleri (meyve ve sebze ürünleri)

280

Kükürtdioksit tayini

105

Örnek konserve yapımı (her türlü ambalaj ve malzeme firmaya ait)

325

Reçel marmelat formülasyonları ve 30 kg'lık üretim uygulaması

390

Sterilizasyon işleminde konservelerde Fo tayini ( her bir deneme için)*

*Öğretim üyesi geliş gidiş giderleri ayrıca firma tarafından sağlanacaktır.

800

Suda çözünmeyen madde tayini

40

Alkolde çözünmeyen madde tayini

55

Bostwick

45

Renk  Analizi

70

Toplam canlı sayımı

80

Küf ve maya sayımı

80

Howard küf sayımı

60

Koliform (MPN/g)

90

Fekal koliform  (MPN/g)

95

E.coli aranması   (MPN /g )

105

E.coli aranması   (Plak Sayımı)

80

Salmonella aranması

105

S.aureus sayımı

95

Ozmofilik maya

80

Ortam analizi petrisi   (70x6 örnek için)

460

E.coli aranması   0157:H7 sayımı

150

Bacillus cereus sayımı

105

Clostridium perfringens sayımı

105

Enterobacteriaceae sayımı

80

Vibrio parahaemolyticus analizi

95

Yersinia enterocolitica analizi

105

Shigella analizi

105

Fermantasyon testi (meyve suyunda)

55

Sporlu bakteri sayımı

80

Rop spor sayımı

105

Sterilizasyon testi

90

İnkübasyon testi

55

Laktik asit bakteri analizi

90

Fekal Streptokok sayımı

80

Su Aktivitesi Tayini

90

Enerji Tayini

100

  Asitlik Tayini

               Yağsız Ürünlerde

 

55

 

Sorpisyon  (tek sıcaklık)

 

660

Ekmek Kalitesine Katkı Maddelerinin Etkilerinin Saptanması

110

Ekmek Pişirme Denemesi

85

Ekstensograf

85

Elek Analizi (Unda)

55

Enzim Aktivitesi

            Düşme Sayısı

60

Farinograf

90

Fiziksel Analizler (Buğdayda) (Hektolitre ağırlığı ölçümü)

70

İrmikte Pigment Tayini

70

Toplam Kül Miktarı

70

Makarnada Pişirme Suyuna Geçen Madde Miktarı

60

Makarnada Pişme Derecesinin Saptanması

60

Mikroskobik Muayene (Filth Testi), Unda (Böcek, yumurta aranması)

60

Nişasta Tayini

              Kantitatif (Polarimetrik)

70

Elek analizi

130

Öğütme Denemesi (Buğdayda)

110

Protein Tayini

80

Renk Tayinleri

          Kent-Jones

 

60

Sedimantasyon Testi (Buğday ve Unda)

60

Un ve İrmikte Siyah Nokta Testi

60

Viskozite Tayini (Nişastada viskozimetre ile)

90

Yaş ve Kuru Öz + Gluten Indeks

65

Zedelenmiş Nişasta Miktarı Tayini

110

Et ve et ürünlerinde amonyak tayini (kalitatif)

60

Et ve et ürünlerinde kolesterol tayini

145

Et ve et ürünlerinde laktik asit tayini 

50

Tiyobarbitürik asit  tayini  TBA

100

Trimetilamin tayini 

100

Ezze Serbest su tayini

70

Yağ tayini (metanol-kloroform ekstraksiyonu)

115

Hidrojen Peroksit tayini

                        Sütte (Kalitatif)

50

Hemojenizasyon testi (Sütte)

60

Pastörizasyon Kontrolü (Sütte)

60

Pastörizasyon Kontrolü (Süt Ürünlerinde)

90

Peynir Mayası Kuvvet Tayini

50

Peynirde Olgunlaşma Derecesinin Tespiti

90

Sütte soda aranması (Kalitatif)

50

Reichert-Meissl Sayısı (Tereyağı ve krema)

100

Polenske Sayısı (Tereyağı ve krema)

100

Yağ Tayini

            Gerber Metodu (süt)

50

Sütte Kalsiyum Tayini (Titrimetrik Yöntem)

115

Sütte Karbonhidrat Tayini(Hesaplama Yöntemi)

50

Süttozunun Suda Eriyebilme Yeteneği

50

Sedimentasyon (kalıntı-kirlilik) miktarı

60

Teneke kalınlığı

50

Kuru Madde Tayini(Piknometrik)

145

Alkol (Piknometrik)

145

Kükürtdioksit

60

Bira Analizleri *

 

Şarap Analizleri *

 

Sirke Analizleri *

 

Maya Fermantasyon Gücü  Analizi

180

Asitlik Tayini

60

Diyetlif

330

 

NOT :

  • Listede belirtilmeyen analizler ve hizmetler için kullanılan yönteme uygun fiyat belirlenir.
  • İngilizce olarak hazırlanan döner sermaye analiz raporlarının analiz raporları dışında her bir saifesi başına 40 YTL
  • Analiz ücreti peşin alınacaktır.
  • Danışmanlık ücreti özel olarak belirlenir.

 

 

Ücreti Fakültemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait T.C.Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi nezninde bulunan TR43 0001 0014 4607 2168 9350 28 nolu hesaba havale veya EFT yapabilirsiniz.