Biyomühendislik Bölümü’nde yapılan çeşitli analizlerin fiyat listesi

Yapılan Analiz  - Fiyat

PH : 5.00 TL

İletkenlik: 5.00 TL

Bulanıklık: 5.00 TL

Toplam Sertlik: 10.00 TL

Kalsiyum Sertliği: 10.00 TL

m- alkalinite: 10.00 TL

p- alkalinite: 10.00 TL

Serbest klor: 10.00 TL

Toplam klor: 10.00 TL

Çözünmüş demir: 10.00 TL

Toplam demir: 10.00 TL

Orto fosfat: 10.00 TL

Toplam fosfat: 20.00 TL

Amonyum: 10.00 TL

Nitrit : 10.00 TL

Nitrat: 10.00 TL

Klorür: 10.00 TL

Sülfat: 10.00 TL

Permanganat indisi: 10.00 TL

Kjehldal azotu: 100.00 TL

Fenol : 20.00 TL

Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI5) : 30.00 TL

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)  : 30.00 TL

Askıda katı (BMP):250 .00 TL

Biyokimyasal Metan Potansiyeli madde : 20.00 TL

Uçucu Yağ Asidi (VFA):150 .00 TL

Biyogaz Analizi 100.00 TL

Yağ/ gres : 25.00 TL

Total koliform aranması ve sayımı: 50.00 TL

Fekal koliform aranması ve sayımı : 50.00 TL

E. coli aranması ve sayımı: 150.00 YTL

Fekal streptokok aranması ve sayımı : 80.00 TL

Sülfit indirgeyen klostridia aranması ve sayımı: 80.00 TL

Patojenik stafilokoklar aranması ve sayımı : 80.00 TL

Salmonella aranması : 100.00 TL

Toplam bakteri sayımı : 80.00 TL

Mayaküf aranması: 80.00 TL

Çeþitli gıdalarda okratoksin-A’nın kantitatif analizi : 250.00 TL

Çeþitli gıdalarda aflatoksin’in kantitatif analizi : 250.00 TL

İçme sularının mikrobiyolojik analizi (Tam Analiz): 300.00 TL

Sitotoksite : 3000.00 TL

Biyo uyumluluk : 3000.00 TL

Alglerde Ekotoksisite testi : 300.00 TL

Dezenfektanların antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesi: 1500.00 TL

Dezenfektanların algisidal aktivitesinin belirlenmesi: 1500.00 TL

Genotoksisite: 3000.00 TL

Liyofilizatör (100 gr/100 ml)/24 saat: 100 TL

İrritabilite: 5000.00 TL

Mutagenite (genotoksisite): 3000.00 TL

Kan Uyumluluğu (hemokompatibilite, biyomalzemeler için):2000.00 TL

Teorik Rapor : Türkçe sayfa : 200.00 TL   İngilizce Sayfa :300.00 TL

 

 

NOT: Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ücreti Fakültemiz Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ait T.C.Ziraat Bankası Ege Tıp Şubesi nezninde bulunan TR43 0001 0014 4607 2168 9350 28 nolu hesaba havale veya EFT yapabilirsiniz.