Program Akreditasyonu

Mühendislik eğitimi ulusal ve uluslararası düzeylerde istenen yeterlilikleri sağlamalıdır. Bu yeterliliklerin sağlanıp sağlanmadığının  bağımsız bir kuruluş tarafından doğrulanması, akreditasyonu gerekir. Hem bu doğrulamanın yapılması hem de bu yeterliliklerin kazandırılmasına yönelik olan eğitim programlarının paydaşların görüşlerini alarak sürekli güncellenmesi ve iyileştirilmesi yoluyla kalite kültürü ve kalite güvence sisteminin oluşturulması fakültemizin en fazla önem verdiği konulardan birisidir. Mühendislik programlarının  Akreditasyonu değişik kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bunların arasında en eski olanı Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)'dir. Türkiye’de Mühendislik Dekanları Konseyi’nin girişimleriyle oluşturulan MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tanınan bir akreditasyon kurumudur. MÜDEK aynı zamanda Avrupa Birliği’nin Bologna Süreci’nde oluşturduğu Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı, (ENAEE European Network for Accreditation of Engineering Education) asil üyesidir ve EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes)  etiketi vermek üzere ENAEE tarafından yetkilendirilmiştir. MÜDEK hakkında ayrıntılı bilgi http://www.mudek.org.tr/tr/ana/ilk.shtm adresinden takip edilebilir. MÜDEK 15 Haziran 2011 tarihinden itibaren IEA (International Engineering Alliance) şemsiyesi altındaki Washington Accord'a tam üye (Full Signatory) olarak kabul edilmiştir

 

   

Fakültemizin  Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölüm programları MÜDEK tarafından akredite edilmiştir ve  bu programlara EUR-ACE (European Accreditation of Engineering Programmes) Etiketi verilmiştir. Mühendislik Programları için Avrupa Akreditasyonu anlamına gelen EUR-ACE Etiketi, bölüm programının "Lisans Düzeyinde Avrupa'dan Akredite Olmuş Mühendislik Programı" anlamını taşımaktadır.