IAESTE Değişim Programı

IAESTE (The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience) Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği adı altında ülkemizde çalışmalarını sürdüren akademik kurumlar, endüstri kuruluşları ve öğrenci çevrelerinin temsil edildiği bir ulusal komite desteğiyle çalışan staj değişim organizasyonudur.

IAESTE Türkiye ülkemizde, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı genel merkez liderliğinde, 34 üniversite temsilciliğinden oluşan bir yapıdır.

IAESTE Türkiye, kuruluşundan bugüne kadar 10.000'den fazla Türk öğrencisine dış ülkelerde, ve yine 10.000’e yakın yabancı öğrenciye de ülkemizde staj imkanı sağlamıştır.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bölümlerinden Her yıl IAESTE kanalı ile staj yapmak üzere yurtdışına gönderilen çok sayıda öğrenci mevcuttur. Bu fırsattan faydalanmak isteyen öğrenciler her yıl Ege Üniversitesi IAESTE temsilciliğinin koordinatörlüğünde yapılan ilanlar doğrultusunda başvurularını yapabilmekte ve çeşitli aşama ve değerlendirmelere bağlı olarak seçilen başarılı öğrenciler bu kanalla yurt dışına staj amacıyla gönderilebilmektedir.

IAESTE programı ile ilgili detaylı bilgilere IAESTE Türkiye resmi web sayfasından http://www.iaeste.org/ ulaşılabilir.