FARABİ Değişim Programı

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Türk Yükseköğretim Kurumları Arasındaki Öğrenci Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrencilerin bir (güz) veya iki yarıyıl (güz-bahar) süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Üniversitemizde Farabi Programı ile ilgili çalışmaları  http://farabi.ege.edu.tr/ adresinden takip etmek mümkündür.

Bu program hakkında genel uygulamalar, Yüksek Öğretim Kurulu Farabi https://farabi.yok.gov.tr  sayfasından takip edilebilir.