Erasmus Değişim Programı

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları'ndan ERASMUS Değişim Programı, Üniversite öğrencilerinin ve personelinin hareketliliği için geliştirilmiş bir programdır. Bu program vasıtasıyla, bir üniversite öğrencisinin eğitiminin 3 aydan 12 aya kadar olan bir kısmını Avrupa'daki bir ülkenin yüksek öğretim kurumunda alması mümkündür. Bu program ile ilgili ayrıntılı bilgi Üniversitemiz veya Avrupa Komisyonu veya Ulusal Ajans'ın adreslerinden takip edilebilir.

http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/llp-erasmus.htm

http://ec.europa.eu/education/tools/llp_en.htm

http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-program%C4%B1/okul-e%C4%9Fitimi-program%C4%B1

2007 yılından önce Avrupa Birliği Genel Eğitim Programı SOCRATES'in altında yer alan ERASMUS Programı ülkemizde 2003-2004 Akademik Yılında kısıtlı sayıda üniversite ve bölümün katılımının sağlandığı bir pilot proje ile başlatılmıştır. Pilot proje yılında bölümümüzden 3 öğrenci yurt dışına gitmiş, 2 öğrenci de yurt dışından bölümümüze gelmiştir.

2004-2005 Akademik Yılından itibaren Ülkemiz bu programdan tam katılımcı ülke olarak yararlanmaktadır.

Erasmus programından yararlanmak için en temel husus kurumlar arasında geçerli bir İkili Anlaşmanın "Bilateral Agreement" var olmasıdır.

Erasmus programının kapsamındaki hareketlilik 3-12 ayarasında değişir ve değişimden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yararlanabilir. Lisans öğrencilerinin birinci sınıfı tamamlamış olmaları gerekir. Bu programdan yararlanan öğrenciler gittikleri üniversitede öğrenim harcı ödemezler, fakat kendi kurumlarındaki katkı paylarını ödemeye devam ederler.

Bir öğrenci öğrencilik dönemi boyunca bir kez Erasmus programından yararlanabilir

ERASMUS Değişim Programı İkili Anlaşmalar

Fakültemiz Bölümlerinin 2015-2016 yılı itibariyle ikili Anlaşma (Bilateral Agreement) sayıları ve bu anlaşmaların kapsadığı öğrenci ve toplam değişim süresi ay olarak) tabloda verilmiştir.

Bölümler

Anlaşma Sayısı

Lisans Öğrenci

Toplam Ay

Lisansüstü Öğrenci Sayısı

Toplam Ay

Bilgisayar Mühendisliği

8

10

50

0

0

Biyomühendislik

10

6

30

0

0

Deri Mühendisliği

5

4

20

0

0

Elek. Elektronik Müh.

5

6

45

0

0

Gıda Mühendisliği

25

34

170

7

35

İnşaat Mühendisliği

5

8

40

0

0

Kimya Mühendisliği

12

14

140

5

25

Makine Mühendisliği

8

12

60

0

0

Tekstil Mühendisliği

16

15

80

2

9

İkili Anlaşmaların daha ayrıntılı listesi Ege Üniversitesi Erasmus sayfasında http://ebys.ege.edu.tr/ogrenci/ebp/tr/ikili-iliskiler.htm bulunmaktadır.