Prof. Dr. Hasan YILDIZ                                 Dekan             
Prof. Dr. Yasemin TOPALO?LU                   Bilg. Müh. Bölüm Ba?kan?         
Prof. Dr. Nuri AZBAR                                    Biyomüh. Bölüm Ba?kan?          
Prof. Dr. Behzat Oral B?TL?SL?                      Deri Müh. Bölüm Ba?kan?       
Prof. Dr. Musa ALCI                                      E/Eletronik Müh. Böl. Ba?kan?   
Prof. Dr. Figen ERTEK?N                               G?da Müh. Bölüm Bakan?        
Prof. Dr. Selim ALTUN                                  ?n?aat Müh. Bölüm Ba?kan?           
Prof. Dr. Bikem ÖVEZ                                   Kimya Müh. Bölüm Ba?kan?      
Prof. Dr. Rasim ?PEK                                      Makine Müh. Bölüm Ba?kan?     
Prof. Dr. E. Perrin AKÇAKOCA                   Tekstil Müh. Bölüm Ba?kan?   
KUMBASAR                            
Prof. Dr. Musa ALCI                                      Elektrik – Elektronik Müh. Seçilmi? Üye            
Prof. Dr. Nilgün ÖZD?L                                  Tekstil Mühendisli?i Seçilmi? Üye   
Prof. Dr. Yekta GÖKSUNGUR                     G?da Mühendisli?i Seçilmi? Üye    
Doç. Dr. Hüseyin Ata KARAVANA              Deri Müh. Seçilmi? Üye            
Doç. Dr. Özge AND?Ç ÇAKIR                     ?n?aat Müh. Seçilmi? Üye              
Dr. Ö?retim Üyesi Sultan GÜLÇE ?Z   Biyomüh. Seçilmi? Üye           
Mehtap  GÜRBÜZ                                         Roportör          Fakülte Sekreteri        
?lkay KALAFAT                                          Ö?renci Temsilcisi