Araştırmalar

TAGEM
 

                                                                            TAGEM PROJELERİ

 

 

PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

KURULUŞ

BÜTÇESİ

SÜRESİ

 

TAGEM-12/ARGE-00

 

T.C. Gıda Tarım
Bakanlığında Tescil
Edilmiş Bazı Tarla Bitkileri Çeşitlerinin DNA Parmak İzlerinin Çıkarılması Ve Bunların Kataloğunun Oluşturulması

 

 

Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ

 

E. Ü. Mühendislik
Fakültesi
Biyomühendislik
Bölümü

 

 

296.062,68

 

3 Yıl

 

Organik mantar yetiştiriciliği ve paketleme sistemlerinin geliştirilmesi

Dr.Ar.Gör.Erbil Kalmış

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

Tarım Bakanlığı-Dunya Bankası

 

350.000 2 Yıl
 

Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Hücre Süspansiyon Kültürü Yöntemi ile In Vitro Rejenerasyon Araştırmaları

 

N. Özbek, Ş. Hayta, A.Gürel

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

TAGEM

70.367 1 Yıl
  Mikroalg Kaynaklı Likopen Üretimi ve Verim Arttırımı İçin Uygun Yöntem Geliştirilmesi A. Yıldırım, İ. Akgün, H. Hatipoğlu, S. Uslu, M.İşleten

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

TAGEM-10/Ar-Ge/06)

 

125 296

Devam

Ediyor

 

Astragalus ve Ruscus Türlerinin Kültüre Alınması

 

Prof.Dr. Erdal BEDİR

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

200.000

Devam

Ediyor

 

Pamukta (Gossypium hirsutum L.) In Vitro Kültür Tiplerinin Farklı Eksplant Kaynaklarından Tam Bitki Rejenerasyonlarının Sağlanması Üzerine Etkileri

 

M. Çoban, V. Sezener, Ş. Hayta, M. Bayraktar, A. Gürel

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

85.000

Devam

Ediyor

 

Infeksiyöz Pankreatik Nekrozis Virusunun (IPNV) Hızlı Tanısında Kullanılmak Üzere Koaglütinasyon Testinin Geliştirilmesi


 

S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN, Gülnur ÜNVER, Kemal PEKMEZ E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü  

Devam

Ediyor

FP 7 
No: 314347

Energy Efficiency Knowledge Transfer Framework for Building Retrofitting in the Mediterranean Area

 

Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR  E.Ü.Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 67581 Devam Ediyor
109T240 Farklı Kaliksaren Molekülleri ile Modifiye Olmuş Karbon Nanotüp Bazlı Karbon Monoksit (CO) Sensörlerin Geliştirilmesi   E.Ü.Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 360000 Tamamlandı

 

110M443

 

Boya Duyarlaştırılmış Güneş Pilleri Için Nb2o5 Bazlı Nanokompozit Elektrot Üretimi ve Fotovoltaik Özelliklerinin Geliştirilmesi

 

 

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

293845

 

Tamamlandı

 

111M643

 

İyonik Polimer-Metal Kompozit Aktüatörlerin (Eyleyiciler) Üretimi, Kontrolü ve Biyomimetik Uygulamalarda Kullanımı

 

 

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

356031

 

Devam Ediyor

 

113S069

 

Radyoterapide Implant Dozimetrelerin Üretilmesi ve Geliştirilmesi

 

 

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

951000

 

Devam Ediyor

 

TAGEM GY/10/03/01/168

 

Ege Bölgesinde yetiştirilen başlıca zeytin çeşitlerinden (Ayvalık, Memecik) elde edilen yağların antioksidan aktivitesi üzerine etki eden bileşiklerin zeytinyağlarının raf ömrüne etkileri

 

 

 

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği

 

35000

 

2008

2013

TAGEM/GY/10/03/01/165

Ekmek ve diğer unlu mamülllerde GC-MS ile akrilamid düzeylerinin belirlenmesi

 

  E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 5000

2010

2012

TAGEM HSGYAD/13/A05/P01/21

Klorür tuzları (NaCL, KCL, CaCL2) kullanılarak hazırlanan domat çeşidi sofralık zeytinlerin farklı yönt. muhafazasının raf ömrü ve kalite üzerine etkileri

 

  E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 37000

2013

2015

HSGYAD/13/A05/P01/22

Az tuzlu siyah zeytin üretimi ve muhafaza olanaklarının araştırılması

 

  E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 32000

2013

2015

TAGEM HSGYAD/13/A05/P01/23

Üç Farklı Hasat Zamanının Gemlik, Kilis Yağlık, Ayvalık ve Memecik Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Kimyasal ve Duyusal Özelliklerine Etkisi

 

  E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 28138

2013

2015

 

Zeytinyağlarında farklı malaksasyon işleme parametrelerinin fenol bileşikleri, duyusal özellikleri ve ransimat değerleri üzerine etkileri

 

  E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 60000

2013

2014

TAGEM HSGYAD/13/A05/P01/30

Deodorizasyon işlem koşullarının rafine bitkisel yağlarda 3 mcpd oluşumu üzerine etkisi ve optimizasyonu 

 

  E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 20000

2013

2014

 

Ayçiçek Yağı Üretim Teknolojisinde Rafinasyonun Bazı Aşamalarında Optimizasyonun Sağlanması Üzerine Araştırma 

 

  E.Ü.Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği 60000

2013

2015

107M345

Farklı dayanım seviyelerindeki betonlarda beton örtü tabakası kalınlığının,yüksek sıcaklık seviyesinin ve etki süresinin donatı aderansına etkisi

 

Doç. Dr. Şemsi YAZICI

E.Ü.Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği

86200  
106M013

İzmir metropolü kuzey kıyı bölgelerinde dinamik zemin özelliklerinin belirlenmesi

 

Doç. Dr. Selim ALTUN E.Ü.Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 180000

2006

2009

 

Türkiye Makromantar Genetik Kaynakları Araştırma Projesi

 

Dr. Şeref AKSU

E.Ü.Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

50000

2005

2010