Kayıt Süreci

Mevzuat

Üniversitemizde eğitim-öğretim ve disiplin konularında öğrencilerimizi ilgilendiren yasa, yönetmelik ve yönerge türündeki mevzuat bilgilerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın WEB sayfasından ulaşılabilir.

 

Yönetmelik

Yönerge

 

Usul ve Esaslar