Araştırmalar

MULTİDİSİPLİNER

MULTİDİSİPLİNER PROJELER

 

PROJE NO

PROJE ADI

YÜRÜTÜCÜ

KURULUŞ

SÜRESİ

BÜTÇESİ (TL)

 

Süperkritik akışkan teknolojisinin bitkisel tabaklama işleminde kullanımı üzerine araştırmalar​

Prof.Dr. Gürbüz GÜLÜMSER

E. Ü. Deri Müh.

E. Ü. Biyomühendislik

Devam

Ediyor

 

07MÜH007

Antifungal ayakkabı üretiminde mikrokapsülasyon yönteminin kullanımı üzerine araştırmalar

Prof.Dr. Gürbüz GÜLÜMSER

E. Ü. Deri Müh.

E. Ü. Eczacılık Fak.

2007

2010

9000​

 

Gümüş katkılı hidroksiapatitin bazı deri işlenti basamaklarında kullanılabilirliği ve antimikrobiyal özelliklerin araştırılması

Prof.Dr. Gürbüz GÜLÜMSER

E. Ü. Deri Müh.

E.Ü. Biyoloji Bölümü, Temel ve Endsütriyel Mikrobiyoloji A.B.D.

 

 

 

Ham derilerdeki mikroorganizma faaliyetin mamul deri kalitesine etkisi üzerine bir araştırma

Prof. Dr. BEHZAT ORAL BİTLİSLİ

E. Ü. Deri Müh.

E.Ü. Biyoloji Bölümü, Temel ve Endsütriyel Mikrobiyoloji A.B.D.

 

 

 

Mantar Meşesi(Querbus Suber)kabuklarının işlenmesinde ortaya çıkan atık suların deri sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması

Prof. Dr. BEHZAT ORAL BİTLİSLİ

E. Ü. Deri Müh.

Portekiz Instituto Superior Tecnico(IST) Kimya Mühendisliği Bölümü

 

 

 

Deri üretim sanayinde birim maliyetlerin hesaplanması üzerine bir araştırma

Prof. Dr. BEHZAT ORAL BİTLİSLİ

E. Ü. Deri Müh.

D.E.Ü Endüstri Mühendisliği

 

 

 

Nano TiO2'nin mamul derilerin bazı haslık değerlerine etkisi üzerine bir araştırma

Prof. Dr. BEHZAT ORAL BİTLİSLİ

E. Ü. Deri Müh.

D.E.Ü Tekstil Mühendisliği

 

 

 

Kollajen esaslı polimerik kompozit malzeme sentezi,karakterizasyonu ve biyomalzeme olarak değerlendirilebilirliği

Prof. Dr. BEHZAT ORAL BİTLİSLİ

E. Ü. Deri Müh.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kimya Bölümü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

 

08MÜH008

Keratinolotik enzimlerin deri sanayinde kullanım imkanlarının geliştirilmesi üzerine araştırmalar

Prof. Dr. BEHZAT ORAL BİTLİSLİ

E. Ü. Deri Müh.

Aolborg Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü

2008

2010

11800

 

Yüzeysel renk hata ve bozuklukları bulunan derilerin ozon ile ağartılarak yeniden değerlendirilmesi Prof. Dr. BAHRİ BAŞARAN

E. Ü. Deri Müh.

E.Ü. Tekstil Müh.

   

 

Bazı vurmalı çalgılarda kullanılan doğal derilerin ses özelliklerinin araştırılması Prof. Dr. BAHRİ BAŞARAN

E. Ü. Deri Müh.

E. Ü. Konservatuarı

E. Ü. Tıp Fakültesi

   

 

Nişastanın deri sanayinde tabakalayıcı madde olarak kullanılabilirliğinin araştırılması Doç. Dr. Hasan ÖZGÜNAY

E. Ü. Deri Müh.

E. Ü. Kimya Bölümü

   

08MÜH007

Kollagen hidrolizatı kullanarak Bacillus Subtilis ATTC 6633'den elde edilen proteazın deri üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması

Doç.Dr.Ahmet ASLAN

 

E. Ü. Deri Müh.

E. Ü. Biyoloji Bölümü

 

2008

2010

1500

109M383 Reearch Concerning The Use Of Natural Extracts As Additives For The Leather Industry, In View of Creating Ecological Articles Doç. Dr. Hasan ÖZGÜNAY E. Ü. Deri Müh.

2010

2012

35200
11MÜH10 Deri Konfeksiyonunda Etek Üetimi İçin Uygun Derilerin ve Üretim Yöntemlerinin Belirlenmesi Doç. Dr. Hasan ÖZGÜNAY E. Ü. Deri Müh.

2011

2012

8000
11MÜH009 Yüzlük Derilerde Farklı Finisaj Türleinin Bazı Giyim Konforu Özelliklerine Etkileri Ar. Gör. Dr. Arife Candaş ADIGÜZEL ZENGİN

E. Ü. Deri Müh.

Nida OĞLAKÇIOĞLU

Devam Ediyor

6000
13FBE014 Ayakkabı Tabanı Üretimine Yönelik Olarak Bitkisel Esaslı Atık Malzemeler İle Takviye Edilmiş Polimer Kompozit Malzeme Geliştirilmesi ve Ayakkabı Tabanı Üretiminde Kullanımının Araştırılması Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Ata KARAVANA

E. Ü. Deri Müh.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet SARIKANAT

Devam Ediyor 5000
12MÜH010 Deri İşlem Basamaklarında Bağlanmamış Krom Tuzlarının Klinoptilolit-Leonardit Karışımı ile Adsorpsiyonu Yrd. Doç. Dr. Gökhan Zengin

E. Ü. Deri Müh.

E.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya ABD

Devam Ediyor 4500
09MÜH020 Metal kompleks boyarmaddeler ile boyanmış vejetal derilerin boyama sonrası banyodaki metal yüklerinin araştırılması Yrd. Doç. Dr. Gökhan Zengin

E. Ü. Deri Müh.

E.Ü. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Fizikokimya ABD

2009

2011

2000
  Investigation of Hydrolytic Activity of Some Psychrotolerant Bacillus Strains and Preparation of Commercial Formulations of Strains With The Highest Activıiy Prof. Dr. Rengin ELTEM

E.Ü. Biyoloji Bölümü

SCOTMAS Ltd.
(İngiltere)

2008

2009

31265
  Hayvan depresyon modelinde Histonlardaki Epigenetik değişikliklerin rolü: erken stress deneyimi sonrası oluşan kromatin yeniden yapılanması Prof. Dr. Kemal S. Korkmaz 

E.Ü. Biyoloji Bölümü

TÜBİTAK-BMBF ikili işbirliği

2011

2014

138000

+

148000

108M267 Bir Santrifüj Pompa için Prototip Aktif Manyetik Yatak Sistemi Tasarımı ve Optimizasyonu Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI E.Ü. Elektronik - Elektronik Müh.

2008

2011

244000
104S236 Kan Şekeri (Glukoz) Tayini İçin, Non-invaziv Elektrokimyasal Ölçüm Cihazına Ait Donanım ve Yazılımların Tasarımı ve Geliştirilmesi Prof. Dr. Emrah KILINÇ E.Ü. Elektronik - Elektronik Müh.

2005

2008

12700
111M182 Altı Serbestlik Dereceli Mikrorobot için Temassız Elektromanyetik Aktüatör Sisteminin Tasarımı ve Üretimi Yrd. Doç. Dr. Aysun BALTACI E.Ü. Elektronik - Elektronik Müh.   350954
110O594 Nar Kabuğu ve Çekirdeği Fonksiyonel Bileşikleri ile Zenginleştirilmiş Dondurma Üretimi Yrd. Doç. Dr. Seda BİLEK E.Ü. Gıda Müh.

 

179750
  Dondurulmuş bezelye ve taze fasulye üretiminde peroksidaz ve lipoksigenaz enzimlerinin haşlama ve depolama sırasındaki değişimlerinin araştırılması Yrd. Doç. Dr. Seda BİLEK E.Ü. Gıda Müh.

2011

2013

5000
2009-022 Kırmızı pancar suyu eldesinde elektroplazmoliz uygulamasının etkileri, matematiksel modellenmesi ve optimizasyonu Doç. Dr. Hasan Yıldız E.Ü. Gıda Müh.

2009

2010

35000
106M482 Gaz Motoru Tahrikli Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutucu Sisteminin Tasarımı, Testi ve Performansının Değerlendirilmesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı E.Ü. Gıda Müh.

2007

2009

173505
111O347 Ultrason ve elektriksel ön işlemlerinin elma dilimlerinin ozmotik kurutulmasına etkilerinin deneysel ve kuramsal incelenmesi Doç. Dr. Hasan Yıldız E.Ü. Gıda Müh.

2011

2013

177900