Bölümler

Kimya Mühendisliği

Genel Bilgiler
Kimya Mühendisliği Bölümü, 1968 yılında Mühendislik Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.  1978 yılında yeni kurulan Kimya Fakültesi  içinde bir bölüm olarak  devam etmiştir. 1982 yılından beri Mühendislik Fakültesi içinde varlığını sürdürmektedir.

Kimya Mühendisliği; kimyasal süreçlerin tasarımı, işletilmesi ve çevre sorunlarının çözümünde diğer tüm mühendislik birimlerinde de ortak konular olan matematik, fizik, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği bilgilerinin yanı sıra fizikokimya, kütle transferi ve kimyasal reaksiyon bilgilerini de kullanan bir mühendislik dalıdır. Kimya mühendisliğinin diğer mühendisliklerle ortak ve farklı yönleri, bu meslek dalının çok yönlülüğü ve disiplinler arası çalışma gerektiren yapısından kaynaklanır. Tarih içerisinde kimya mühendisliği ve mühendisinin pek çok tanımı yapılmışsa da mesleğin 2000'li yıllardaki tanımı aşağıdaki şekildedir.

 

Kimya Mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır.

 

Kimya Mühendisliği programı, kimya mühendisinin maddenin kimyasal ve fiziksel değişimine uğradığı tesislerin tasarımı, yapımı ve çalıştırılmasından sorumlu kişi olacağı düşüncesiyle düzenlenmiştir. Bir kimya mühendisi, maliyeti düşürme, üretimi arttırma ve endüstriyel ürünlerin kalitesini yükseltme becerisine sahip olmalıdır. Dolayısıyla bölümde öğrenciyi endüstriyel proseslerin tasarımı, çalıştırılması ve kontrol edilmesi konularında teorik ve pratik bilgilerle donatmak ve iletişim becerileri, liderlik, hayatboyu öğrenme gibi yetkinlikleri kazandırmak hedeflenmektedir

 

Bölüm internet sayfalarına http://chemeng.ege.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

Bölüm tanıtımı için tıklayınız.

 

Eğitim Planları
Eğitim Planları PDF formatında olup, açabilmek için Acrobat Reader veya Foxit PDF Reader programının bilgisayarınıza kurulu olması gereklidir.

 

Kimya Mühendisliği Eğitim Planlarını görmek için tıklayınız.

 

Araştırma Alanları
Kimya Mühendisliği Bölümü Araştırma Alanları sunumunu izlemek için tıklayınız...

 

Akademik Kadro

Kimya Mühendisliği Akademik Kadro bilgileri Ege Üniversitesi Akademik Server üzerinde tutulmaktadır.
Akademik Web Server'a geçiş yapmak için tıklayınız.