Yönetim Kurulu Kararları Temmuz 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 27.07.2016

Toplantı Sayısı : 29

 

27.07.2016

29

 

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinden 2015-2016  Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetine,
 2. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün daha önceden Biyomühendislik Bölümü’nden ödünç almış olduğu Doçent kadrosunun yerine Yapı Malzemesi Anabilim Dalı’nda boş bulunan Yardımcı Doçent kadrosunun ilgili bölüme verilmesinin kabulüne,
 3. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Güngör ARKIŞ’ın 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda verdiği Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında 18-25 Temmuz 2016 tarihleri arasında Viyana-Avusturya’da görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi.
 4. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “419 Kıyı ve Liman Yapıları (3+0)” dersini vermek üzere Veli AKÇAOĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmesi.
 5. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “Bilgisayar (2+2)” “ Tekstil Müh. Bilgisayar Uyg. (2+0)” derslerini vermek üzere Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cihat Okan ARIKAN’ın 2547 sayılı kan unun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 6. Makine Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0)” “ Fabrika Organizasyonu (2+0)” “Mühendislik Ekonomisi (2+0)” derslerini vermek üzere Öğr. Gör. Ayhan ÖZDEMİR’in, 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sercan BEYAZ’ın , Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Nilüfer ÇAVUŞ, Şeyma TAŞ, Merve ÇAKIR, Alper EROL’un, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri M. Arif YALÇIN, Ali Sali İSMAİL’in, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Murat BALBAN,  D. Hazar ÇILGIN, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi M. Can ASLAN’ın 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu’nda kayıtlanmış oldukları derslerinden tek ders sınavı ile geçmeleri nedeniyle Yaz Okulu’nda yatırmış oldukları ücretlerinin iadesi ve ders kayıtlarının iptalinin kabulüne,
 8. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Begüm ATAGAN ve Işın AZAZİ’ye ait Akademik Tanınma Belgeleri’nin kabulüne,
 9. Fakültemiz Bilgisayar, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Kimya, Makine, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrenicilerine ait not düzeltme formlarının kabulüne,
 10. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sena GÜVEN hakkında açılan disiplin soruşturması esasınca alınan kararın kabulüne,
 11. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim göremeye hak kazanan Kimya Mühendisliği  Bölümü öğrencileri Fatma Melis İLASLAN ve Begüm AYDIN’ın alacağı dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 12. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yurtcan BEĞEN, Martin BORONA, Hilmi YILDIRIM, Halide KILIÇ’a ait Transkript belgelerinin kabulüne,
 13. DSS Temmuz ayı dağıtım paylarının kabulüne,
 14. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “Tarihin Akışı İçinde Müzik (2+0)” dersini vermek üzere Müge SAĞLAM’ın 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 15. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “Konfeksiyon Makinaları I (2+1)” dersini vermek üzere Öğr. Gör. Dr. Serkan BOZ’un 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 16. Makine Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “İş Sağlığı ve Güvenliği (2+0)” “ Fabrika Organizasyonu (2+0)” “Mühendislik Ekonomisi (2+0)” derslerini vermek üzere Öğr. Gör. Ayhan ÖZDEMİR’in 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 17. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Burcu ÖZTÜRK’ün 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Tayland’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 18. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem SERDAROĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca  Tayland’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 19. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “İşletmelerde Davranış (2+0)” ve “Maliyet Muhasebesi (3+0)” derslerini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca Aslı BİLGİN’in ders görevlendirmesinin kabulüne,
 20. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrencilerine tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görevli bulunan Seniha MORSUNBUL’un E.Ü. Akademik Değerlendirme ve kalite Geliştirme Kurulu’nca belirlenen kriterleri sağladığı anlaşıldığından 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi gereğince daimi Araştırma Görevlisi olarak naklen atanmasının kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.