Yönetim Kurulu Kararları Temmuz 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 20.07.2016

Toplantı Sayısı : 28

20.07.2016

28

 

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinden 2015-2016  Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetine,
 2. Fakültemiz bölümlerinden gelen not düzeltme formlarının kabulüne,
 3. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Gıda Müh. Bölümü öğrencisi Edip Ali ERDEMİR ve Tekstil Müh. Bölümü öğrencisi Sinem GÜLERER’in ders değişiklik formlarının kabulüne,
 4. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne ÖSYM ile kayıtlanan Abdullah Yusuf ÖZDEMİR’in Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 20/5 maddesi uyarınca  ders muafiyetinin kabulüne,
 5. Üniveristemiz Yaz Okulu Yönergesi’nin 15. Maddesi uyarınca Gıda Mühendisliği Bölümü’nde açılması öngörülen 504003432010 kodlu Numerical Analysis (2+0) 4 AKTS dersinin, Biyomühendislik Bölümü eğitim planında yer alan 509003062002 kodlu Biyomühendislikte Bilgisayar Uygulamaları (3+0) 4 AKTS dersinin eşdeğerliliğinin kabulüne,
 6. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY’un 30 Ağustos-03 Eylül 2016 tarihleri arasında Şanlıurfa’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 7. Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı’nda Uzman Dr. Miray EMREOL’un görev süresinin 15.08.2016 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeniden atanmasının kabulüne,
 8. İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cahit YERDELEN’in 17.08.2016 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle yeniden atanmasının kabulüne,
 9. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda eğitim planında yer alan “Yönetim Bilişim Sistemleri “(3+0)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca Dr. Erçin GÜDÜCÜ’nün ders görevlendirmesinin kabulüne,
 10. Deri Mühendisliği  Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda eğitim planında yer alan “Deri Konfeksiyonunda Giysi Hazırlama” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Serkan BOZ’un ders görevlendirmesinin kabulüne,
 11. Gıda Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ders programında yer alan “Ekonomi (2+0)” dersini vermek üzere İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Utku AKSEKİ’nin ders görevlendirmesinin kabulüne,
 12. Tekstil Mühendisliği Bölümü 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “Elektronik (2+0)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca Göksel UYSAL’ın ders görevlendirmesinin kabulüne,
 13. Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi’nin 15. Maddesi uyarınca Makine Mühendisliği Bölümü’nde açılması öngörülen “507003032015 kodlu Manufacturing Technigues I (2+2)” dersinin aynı bölüm Mühendislik Tamamlama Programı eğitim planında yer alan “507003032014 kodlu Üretim Yöntemleri I (2+2)” dersine; “507003042015 kodlu Manufacturing Technigues II (2+2)” dersinin yine aynı bölüm Mühendislik tamamlama eğitim planında yer alan “507003042014 kodlu Üretim Yönetmeleri II (2+2)” dersine eşdeğerliliğinin kabulüne,
 14. Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi’nin 15. Maddesi uyarınca Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde açılması öngörülen “1301008632012 kodlu Türkiye Ekonomisi (3+0) 5 AKTS” dersinin, Deri Mühendisliği Bölümü Eğitim Planında yer alan “508003312015 kodlu Genel Ekonomi (2+0) 3 AKTS” dersine eşdeğerliliğinin kabulüne,
 15. Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans  öğrencilerine tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görevli bulunan Merve Deniz KÖSE’nin  E.Ü. Akademik Değerlendirme ve kalite Geliştirme Kurulu’nca belirlenen kriterleri sağladığı anlaşıldığından 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi gereğince  naklen atanması için teklif edilmesinin  kabulüne,
 16. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ersmus + Programı kapsamında yurt dışında eğitim gören Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Duthan AVCI’ya ait Akademik Tanınma Belgeleri’nin kabulüne,
 17. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda eğitim planında yer alan “Veri Madenciliği (3+0)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca Müh. Ertan KARAKURT’un görevlendirilmesinin kabulüne,
 18. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “Mukavemet (2+0)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca İzzet Nedim DURSUN’un ders görevlendirmesinin kabulüne,
 19. Deri Mühendisliği Bölümü’nün 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda ders programında yer alan “Moda Tasarımına Giriş (2+0)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Emel Akın Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Berna AYBARTÜRK’ün görevlendirilmesinin kabulüne,
 20. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz DİKENELLİ’nin ideEGE Geliştirme Bölgesi’nde bulunan Galaksiya Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Yayıncılık Tis. Şirketi’nde 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca haftada yarım gün 01.08.2016-31.07.2017 tarihleri arasında 12 ay süre ile çalışmalar yapmak üzere görevlendirilmesinin kabulüne,
 21. Fakültemiz bölüm başkanlıkları tarafından teklif edilen Haftalık Ders programlarının ve dersleri vermek üzere Öğretim Üyelerinin/Görevlilerinin görevlendirilmelerinin kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.