Yönetim Kurulu Kararları Temmuz 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 24.07.2013

Toplantı Sayısı : 30

 1. Fakültemiz Bölümlerinden 2012-2013 öğretim yılı yaz döneminde kayıt yaptıran öğrencilerden tek ders ve üç ders sınavlarından başarılı olanların ders kayıtlarının silinmesinin kabulüne,
 2. Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Emre TEKİN’in sehven kayıtlanmış olduğu dersin üzerinden çıkarılmasının kabulüne,
 3. Fakültemiz Bölümü öğrencilerinin not düzeltme dilekçelerinin görüşülmesinin uygunluğuna,
 4. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünden mezun olan Gamze ÇİÇEK ve Nildan GEDİK GICIRA duplikata hazırlanmasının uygunluğuna ,
 5. Fakültemiz Bilgisayar ve Tekstil Mühendisliği Bölümünlerinde  2013-2014 eğitim öğretim yılı güz yarılında ders vermek üzere, Fen Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Dr. Hidaye Aydan BİLGİLİER’ in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 6. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr. Rıza Cenk ERDUR’ un Avusturya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 7. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünün 2013-2014 öğretim yılı güz yarı yılı
  öğretim programında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Emel Akın Meslek Yüksek Okulu elemanlarından Öğr.Gör.Dr Cihat Okan ARIKAN’ın görevlendirilmesine,
 8. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ’ in Yunanistana’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 9. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Termo Dinamik Anabilim Dalı Doçent Kadrosunda görev yapan Hüseyin GÜNERHAN’ ın yeniden kendi kadrosuna  atanmasının kabulüne,
 10. Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün 2013-2014 yılı güz yarıyılında ders vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. maddesi uyarınca Mütteki SEZEN’in  görevlendirilmesine,
 11. Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Ali YORGANCIOĞLU’  un Almanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 12. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı. Ar.Gör. Burcu KARACA UĞURAL’ın Gaziantep’ de görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 13. Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü’nün yeni binasının donanımına katkı sağlayan kurum ve kişilerin sponsorluklarının belirlenmesi ve sponsor oldukları yerlere göre isimlerinin verilmesi konusu görüşüldü,
 14. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Ar.Gör. Dilek GÖKKAYA’  nın İstanbul’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 15. Fakültemiz Bölümlerinden 2012-2013 bahar yarıyılında derslerini tamamlayan öğrencilerin mezuniyetlerinin uygunluğuna,
 16. Fakültemiz Döner Sermaye Saymanlığının temmuz 2013 dönemi döner sermaye dağıtımının uygunluğuna,

Oy birliği ile karar verilmiştir.