Yönetim Kurulu Kararları Temmuz 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 18.07.2013

Toplantı Sayısı : 29

 

 1. Fakültemiz Bilgisayar Biyomühendislik, Deri, Elektrik/Elektronik, Gıda, İnşaat, Kimya, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 2012-2013 eğitim-öğretim bahar yarıyılında Çiftanadal Yandal Programı Yönergesine, göre mezuniyetlerine,
 2. Celal Bayar Üniveristesi Mühendislik Fakültesinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında ders vermek üzere, Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.DrMusa ALCI’ nın 2547 sayılı kanunun 40/a ve 40/d maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 3. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. İdil YILMAZ İPEK’ in İzmir/Çeşme’de görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 4. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Perviz AHMEDZADE’ nin Japonya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 5. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Taylan GÜNAY’ın Japonya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 6. Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Hasan ÖZGÜNAY’ ınn İspanya/Barselona’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 7. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarında Öğr.Gör. Gökçen ABOMBAR’ ın İtalya/Florensa’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 8. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Ahmet EGESOY’ un almanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 9. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gözde BEZGELİ’ nin sağlık nedenlerinden dolayı seçmiş olduğu dersin değiştirilmesine,
 10. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Öğrencisi Dilek ÖZKSÜZ’ün disiplin soruşturmasının görüşülmesinin uygunluğuna,
 11. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Rengin ELTEM’ in, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünden Dr. Semra HASANÇEBİ’ nin çalışmalarının kendi çalışma alanıyla benzerlik göstermediği için iptal edilmesine,
 12. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALA’ nın, adayların çalışma alanının dışında olmasından dolayı görevlendirilmesinin iptal edilmesine,
 13. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Önder GÜRCAN ve Arş.Gör. Okan BURSA’ nın İzmir/Aliağa’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 14. Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünün 2013-2014 yılı güz yarıyılında ders vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca Ahmet Serdar ANLAŞ’ ın görevlendirilmesine,
 15. Fakültemiz Biyomühendislik, İnşaat, ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinde ilan edilen Yardımcı Doçent kadrosuna atanacak olan adayların Yabancı Dil ve Bilim Jüri Üyesi olacak öğretim üyelerinin görevlendirilmesine,
 16. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında LLP/Erasmus Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazan Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ders eşleştirmelerinin kabulüne,
 17. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulunda  üniversitemizde açılması teklif edilen derslerle, Fakültemiz derslerinden eşdeğer derslerin belirlenmesine,
 18. 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Fakültemiz öğrencilerinin not düzeltme formlarını kabulüne,
 19. Fakültemiz Bilgisayar ve İnşaat Mühendisliği Bölümünde eğitim gören öğrencilerin 2012-2013 yaz okulunda başka üniversiteden ders alma isteğinin kabulüne,
 20. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal öğrencisi Rabia Şeyma MENGİ’ nin ders notunun düzeltilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.