Yönetim Kurulu Kararları Temmuz 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 10.07.2013

Toplantı Sayısı : 28

  1. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gülün GÜVEN, Nezihe SÜLÜKÇÜ ve Gülin KIZILAY’ ın Mağduriyetlerinin giderilmesi açısından Conceptual Deseing 1 dersinin üzerlerinden çıkarılmasının kabulüne,
  2. Fakültemiz öğrencilerinin not düzeltme formlarını kabulüne,
  3. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi İsmet OCAK’ ın 2012-2013 yaz okulunda başka üniversiteden ders alma isteğinin kabulüne,
  4. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında  ders vermek üzere Erçin GÜDÜCÜ’ nün görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.