Yönetim Kurulu Kararları Temmuz 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 05.07.2013

Toplantı Sayısı : 27

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinde okuyan öğrencilerimizin mazeret sınavlarının kabulüne,
 2. Fakültemiz Bilgisayar, Biyomühendislik, Deri, İnşaat, Makine ve Tekstil Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin söz konusu dersleri '’ Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi ‘’ ne göre belirlenen üniversitelerden alma isteğinin kabulüne,
 3. 2012-2013  Eğitim-Öğretim yılında kaydını donduran Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Cömert KUBİLAY’ın muafiyet sınavına girebilmesinin kabulüne,
 4. Fakültemiz öğrencilerinin not düzeltme formlarının kabulüne,
 5. Fakültemiz Bilgisayar ve Makine Mühendisliği Bölümüne dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin ders muafiyetlerinin kabulüne,
 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında LLP/Erasmus Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazan Fakültemiz Makine ve Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ders eşleştirmelerinin kabulüne,
 2. A.Boygar ÖZLEN’ nin hazırlamış olduğu Danışmanlık Protokolü, inşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim üyelerinden Doç.Dr.Bengi ARISOY’ un görevlendirilmesine,
 3. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası’ nın hazırlamış olduğu Danışmanlık Hizmeti kapsamında Prof.Dr.Kambiz RAMYAR’ ın görevlendirilmesine,
 4. Fakültemiz Bölüm Başkanlıklarında boş izinsiz bulunan öğretim elemanı kadrolarına aktarım ve kullanım izni istenmesine,
 5. E.Ü Fen Fakültesi 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz yarılında ders vermek üzere, Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Necdet SEVENTEKİN’ in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 6. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Önder GÜRCAN’ ın İtalya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 7. Fakültemiz Biyomühendislik  Bölümü öğretim üyelerinden  Prof.Dr Kemal Sami KORKMAZ’ ın Almanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 8. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş.Gör. Tuğba ESKİŞARın Amerika’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 9. Fakültemiz Biyomühendislik  Bölümü öğretim üyelerinden  Yrd.Dr Suphi Surişvan ÖNCEL’ in Kanada’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 10. Fakültemiz Bölümlerinin 2013-2014 eğitim-öğretim güz yarılında ders vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca öğretim görevlilerinin görevlendirilmesine,
 11. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi olarak görev yapan Emre ERCAN’ ın Kanunun 31. Maddesi gereğince 2 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.