Yönetim Kurulu Kararları Ocak 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 
29.01.2014

Toplantı Sayısı : 3

 

 

 1. Fakültemiz Biyomühendislik ve Kimya Mühendisliği Bölümlerinde kayıtlı öğrencilerin 2013-2014 bahar yarıyılında  mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma taleplerinin kabulüne,
 2. 2013-2014 bahar yarıyılında LLP/Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan Fakültemiz öğrencileri Nihad TALIBZADA, Semih ÖZDEMİR ve Celalettin DEĞERLİ’nin ders eşleştirmelerinde yapılan değişikliğin kabulüne,
 3. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden öğretim üyesi  ders görevlendirmesi talebinin kabulüne,
 4. Gıda Mühendisliği Bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Kemal DEMİRAĞ’ın 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Ege Meslek Yüksekokulu’nda ders görevlendirmesi talebinin kabulüne.
 5. Fakültemiz Bölümlerinde 2013-2014 bahar yarıyılı öğretim programında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesi talebinin kabulüne.
 6. Fakültemiz Bilgisayar ve E/Elektronik Mühendisliği Bölümlerinde 2013- 2014 bahar yarıyılı öğretim programında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Ege Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerinin ders görevlendirmesi talebi.
 7. Fakültemiz Bölümlerinde 2013-2014 bahar yarıyılı öğretim programında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Fen Fakültesi öğretim üyelerinin  ders görevlendirmesi talebinin kabulüne.
 8. Biyomühendislik Bölümü’nde 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Tıp Fakültesi’nden öğretim üyesi ders görevlendirmesi talebinin kabulüne,
 9. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Ziraat Fakültesi’nden öğretim üyesi ders görevlendirmesi talebinin kabulüne.
 10. Fakültemiz Bölümlerinde 2013-2014 bahar yarıyılı öğretim programında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31.maddesi ve 40/a maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarının  ders görevlendirmesi talebinin kabulüne.
 11. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU’nun 17-19 Mart 2014 tarihleri arasında Almanya’da görevlendirilmesi talebinin kabulüne.
 12. Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı 2. Derece yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan  Dr. Nida OĞLAKÇIOĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca 02.03.2014 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanması talebinin kabulüne.
 13. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahri BAŞARAN’ın 10-15 Şubat 2014 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmesi talebinin kabulüne.

                   

               Oy birliği ile karar verilmiştir.