Yönetim Kurulu Kararları Ocak 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 27.02.2013

Toplantı Sayısı : 9

 1. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ayşegül ŞİMŞEK’in fizik 2 dersinin muafiyetinin uygunluğuna,
 2. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Seda KAVAS’ın Fiziksel Tekstil Mua.1 dersinin bütünleme sınav notunun iptal edilmesinin kabulüne,
 3. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Can TAŞKIN’ın 2012-2013 bahar yarıyılında erasmus programı kapsamında kendi imkanları ile sürdürmesinin uygunluğuna,
 4. Fakültemiz Bligisayar ve Gıda Mühendisliği Bölümünü öğrencilerine üç ders sınav hakkının verilmesinin kabulüne,
 5. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin daha önceki üniversiteden almış olduğu derslerden muafiyetlerinin kabulüne,
 6. Fakültemiz bölümlerinde öğretim gören öğrencilerimizin mazeretleri ile 2012-2013 bahar yarıyılında kayıtlarının dondurulmasının kabulüne,
 7. Fakültemiz bölümlerinde bölümlerin de 2012-2013 bahar yarıyılında bazı derslerin gruplar halinde okutulmasının kabulüne,
 8. Fakültemiz bölümlerinde bölümlerin de öğrenim gören öğrencilerin not düzeltme formlarının kabulüne,
 9. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selin Sarımahmutoğlu’nun üst sınıftan ders alma isteğinin reddine,
 10. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr Nilgün ÖZDİL’in Almanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 11. Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümüne 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında ders planında yer alan dersleri vermek üzere Fen Fakültesi  öğretim üyelerinden Filiz ARAS’ın 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 12. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Faruk BOZDOĞAN’ın Almanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 13. İzmir Üniversitesine 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders planında yer alan dersleri vermek üzere Fakültemiz Biomühendislik  Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Mustafa Ahmet ÖZTARHAN ve Prof.Dr. Murat ELİBOL’un 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 14. Dokuz Eylül Üniversitesine 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders planında yer alan dersleri vermek üzere Fakültemiz Kimya Mühendisliği  Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr Fatma Zehra ÖZÇELİK’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 15. Fakültemiz Bölümlerinde ilan Edilen Yardımcı doçent kadrosuna atanacak adayların, yabancı dil ve bilim jüri üyelerinin görevlendirilmesinin kabulüne,
 16. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü Temel İşlemler ve Termodinamik Anabilim Dalına ilan edilen yardımcı doçent kadrosuna Dr. Tuğba GÜRMEN ÖZÇELİK’in 2547 sayılı kanunun 23. Maddesine göre 3 yıl süre ile naklen atanmasının uygunluğuna,
 17. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Öğretim üyelerinden Yrd:Doç.Dr Fahri YEMİŞÇİOĞLU ve Arş.Gör. Onur ÖZDİKİCİLERİN’in  TARİŞ (S.S. Tariş ve Zeytinyağı Tarım Kooperatifleri Birliği)’nde görevlendirilmelerinin uygunluğuna,
 18. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Sevgi ULUTAN ile Muzaffer Pınarbaşı Cam Şişe İşletmesi’nin İZKA projesinde danışmanlık hizmeti kapsamanda görevlendirilmesinin uygunluğuna

  Oybirliği ile karar verilmiştir.