Yönetim Kurulu Kararları Ocak 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 30.01.2013

Toplantı Sayısı : 5

 

1-     Fakültemiz Bölümlerinden Doçentlik Sözlü Sınav jüriliğinde görevlendirilmiş bulunan öğretim üyelerinin görevlendirmelerinin kabulüne,

2-     Fakültemiz Bölümlerinde 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı öğretim programında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Fen Fakültesi öğretim üyelerinin görevlendirilmesinin kabulüne,

3-     Fakültemiz Biyomühendislik Bölümünde 2012-2013 eğitim öğretim yılı programında yer alan ‘‘Tıbbi Genetik (2+0)’’ dersini vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Prof. Dr. Ferda ÖZKINAY’ın görevlendirilmesinin kabulüne,

4-     Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kemal ÜNAL’ın 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Şifa Üniversitesinde görevlendirilmesinin kabulüne,

5-     Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 2012-2013 eğitim öğretim yılı programında yer alan ‘‘EE230 İletişim Becerileri (2+0)’’ dersini vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Yrd. Doç. Dr. Ayşen TEMEL EĞİNLİ’nin görevlendirilmesinin kabulüne,

6-     Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü 2012-2013 öğretim yılı programında yer alan ‘‘Gerçek Zamanlı İşletim Sistemleri’’ adlı dersi vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Yrd. Doç. Dr. Mustafa ENGİN’in görevlendirilmesinin kabulüne,

7-     Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümüöğretim üyelerinden Prof. Dr. Rabeno KURYEL’in  ‘‘Bilim Tarihi ve Felsefesi’’ dersini vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne,

8-      

9-     Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Çiğdem Akduman’ın 04.06.2012-05.06.2012 tarihleri arasında 2 gün süre ile yurtiçi görevlendirme talebinin kabulüne,

10- Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Mustafa Ertekin’in 04.06.2012-05.06.2012 tarihleri arasında 2 gün süre ile yurtiçi görevlendirme talebinin kabulüne,

11- Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Gözde Ertekin’in 04.06.2012-05.06.2012 tarihleri arasında 2 gün süre ile yurtiçi görevlendirme talebinin kabulüne,

12- Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümünde doktora öğrencilerine tahsisli araştırma görevlisi kadrosunda görevli bulunan Barış Oğuz GÜRSES’in 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi gereğince naklen atanmasının uygun olmayacağına,

13- Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan YILDIZ’ın 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7. Maddesi uyarınca 15.06.2012 tarihinden itibaren 8 ay süre ile haftada yarım gün Dr. Şevket Cihangir Özcanlı –Kaltek Mühendislik firmasında görevlendirme talebinin kabulüne,

14- Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Tuba BEDEZ’in 07.10.2012-11.10.2012 tarihleri arasında 5 gün süre ile yurtdışı görevlendirme talebinin kabulüne,

15- Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İ. Ethem Saklakoğlu ’nun 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun 7. Maddesi uyarınca 01.07.2012 tarihinden itibaren 6 ay süre ile haftada yarım gün Dr. Şevket Cihangir Özcanlı –Kaltek Mühendislik firmasında görevlendirme talebinin kabulüne,

16- Fakültemiz İnşaat  Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Perviz Ahmedzade’nin 13.06.2012-15.06.2012 tarihleri arasında 3 gün süre ile yurtiçi görevlendirme talebinin kabulüne,

17- Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr.Ahmet ÇAY’ın 25.06.2012-29.06.2012 tarihleri arasında 5 gün süre ile yurtiçi görevlendirme talebinin kabulüne,

18- Fakültemiz Deri Mühendisliği öğrencisinin Yaz Okulunda farklı üniversiteden ders alma talebinin kabulüne ,

19- Fakültemiz bölümlerinde okumakta olan öğrencilerin rahatsızlıkları nedeni ile almış oldukları raporların kabulüne giremedikleri yıl sonu sınavlarının uygun görülen tarihte yapılmasına,

20- Mayıs 2012 dönemine ait DSS katkı payının dağıtımına

        Oy birliği ile karar verilmiştir.