Yönetim Kurulu Kararları Ocak 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 06.01.2016

Toplantı Sayısı : 1

 

  1. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bahattin TANYOLAÇ’ın 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Eğitim Fakültesinde görevlendirilmesinin kabulüne,
  2. Fakültemiz Gıda Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sibel KARAKAYA’nın  2547 sayılı kanunun 40/a ve 40/d maddeleri uyarınca İstanbul Teknik Üniversitesinde görevlendirilmesinin kabulüne,

                      Oybirliği ile karar verilmiştir.