Yönetim Kurulu Kararları Ocak 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 09.01.2013

Toplantı Sayısı : 2

 

  • Fakültemiz Bölümlerinde 2012-2013 bahar yarıyılında okutulacak dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca uygun görülen öğretim görevlilerinin görevlendirilmesinin kabulüne,
  • Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ahsen RAYMAN ERGÜN’ün 25.02.2013-01.03.2013 tarihleri arasında 5 gün süre ile yurtiçi görevlendirmesinin kabulüne,
  • Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Güngör ARKIŞ’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 15.03.2013-15.06.2013 tarihleri arasında 93 gün süre ile yurtdışı görevlendirmesinin kabulüne,
  • Fakültemiz Kimya Müühendisliği Bölümü mezunu Gülden BULUT’un Duplikata talebinin kabulüne,
  • Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Gökhan ZENGİN ve Arş. Gör. Arife Candaş ADIGÜZEL’in 17.01.2013-19.01.2013 tarihleri arasında yurtiçi görevlendirmelerinin kabulüne,
  • Fakültemiz Tekstil Mühenisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. M. Çetin ERDOĞAN’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi gereğince 03.06.2013-30.08.2013 tarihleri arasında 89 gün süre ile yurtdışı görevlendirmesinin kabulüne,
  • Arş. Gör. Giriş sınavı jürilerinin kabulüne,

      Oybirliği ile karar verilmiştir.