Yönetim Kurulu Kararları Nisan 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 06.04.2016

Toplantı Sayısı : 14

 

 

 1. Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 2011 tarihinde mezun olan Melisa ARISOY’un Duplikata talebinin kabulüne,
 2. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ebru HAN’ın 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde özel öğrenci statüsünde  aldığı “GMD Gıda Maddeleri Ambalajlama (2+0) (2 AKTS)” dersinden “BA” harf notu ile başarılı olduğuna dair Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’ndan alınan notunun transkriptine işlenmesinin kabulüne,
 3. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında eğitim gören Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Nazlıcan ARSLANALİ ve Ece UYSAL’ın Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Çiğdem YABANSU, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencileri Büşra KARAALİ, Cem YILMAZ ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Selin ŞENTÜRK’e ait ders değişiklik formlarının kabulüne,
 4. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Figen ERTEKİN’in 25 Mayıs 2016 tarihinde  İzmir-Seferihisar’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 5. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Staj Hareketliliği Programı kapsamında yedek listede yer alan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Nagihan ÖZÇELİK’in 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda kendi imkanları ile bu haktan yararlanma talebinin kabulüne,
 6. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Figen ERTEKİN’in 11-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında Estonya’da yolluklu-yevmiyeli masrafları SAN-TEZ projesinden karşılanarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 7. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sedef NEHİR EL’in 02-05 Mayıs 2016 tarihleri arasında Macaristan-Budapeşte’de yolluklu-yevmiyeli masrafları AB projesinden karşılanarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 8. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sibel KARAKAYA’nın 02-05 Mayıs 2016 tarihleri arasında Macaristan-Budapeşte’de yolluklu-yevmiyeli masrafları AB projesinden karşılanarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 9. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebru ERİŞ’in 08 Nisan 2016 tarihinde yolluklu-yevmiyeli masrafları TUJJB projesinden karşılanarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nün 2015-2016 Eğitim-Öğretim planında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 11. İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosunda çalışmakta olan Dr. Gözde İNAN SEZER’in 08 Mayıs 2016 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca  yeniden atanmasının kabulüne.
 12. Kimya Mühendisliği Bölümü Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kadrosunda çalışmakta olan Dr. Gülin ERSÖZ’ün 10 Nisan 2016 tarihinde görev süresinin sona ermesi nedeniyle 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca  yeniden atanmasının kabulüne.
 13. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Nihal CENGİZ’in 01-05 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin kabulüne,
 14. Fakültemiz Bölümlerinden 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetinin kabulüne,
 15. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışına giden Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Can ÜNSAl ve Gıda Mühendisliği Bölümü  öğrencisi Dilara MEHRİ’nin Akademik Tanınma Belgeleri’nin kabulüne,
 16. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında öğrenim gören Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Sami ŞANLIDAĞ’ın zorunlu stajını öğrenim gördüğü üniversitede yapmasının kabulüne,
 17.  Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Veysel AKMAN’ın 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Staj Programı hareketliliğinden  kendi imkanları ile yararlanma talebinin kabulüne,
 18. Kimya Mühendisliği Bölümü’ne DGS ile kayıtlanan Saniye UĞURLU’nun ders muafiyeti sonucunda 1. Sınıfa intibakının kabulüne,
 19. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Figen ERTEKİN’in 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında masrafları SANTEZ projesinden karşılanarak Edirne’de görevlendirilmesinin kabulüne,
  Oy birliği ile karar verilmiştir.