Yönetim Kurulu Kararları Nisan 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 06.02.2013

Toplantı Sayısı : 17

  1. Fakültemiz Bölümlerinden öğrencilerimizin mezuniyet taleplerinin kabulüne,
  2. Fakültemiz Bölümlerinde boş-izinsiz bulunan öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadrolarına kullanım izni verilmesinin kabulüne,
  3. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Dr. Şadiye HAYTA’nın İngiltere’de doktora sonrası araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 05.06.2013-04.06.2013 tarihleri arasında 1 yıl süre ile yol gidersiz-yevmiyesiz, maaşsız-izinli olarak İngiltere’de görevlendirilmesinin kabulüne,
  4. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Turan ATILGAN’ın Bursa’da düzenlenecek olan ‘’14. Ulusal&Uluslar arası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyum’una’’ poster bildiri ile tebliğili katılmak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.05.2013-11.05.2013 tarihleri arasında yol giderli-yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak Fakülte bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirilme talebinin kabulüne,
  5. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Seher KANAT’ın Bursa’da düzenlenecek olan ‘’14.Ulusal&Uluslar arası Tekstil Teknolojisi ve Kimyasındaki Son Gelişmeler Sempozyumu’’na poster bildiri ile tebliğili katılmak araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 08.05.2013-11.05.2013 tarihleri arasında yol giderli-yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak Fakülte bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirilme talebinin kabulüne,  
  6. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Nihal CENGİZ’in Nevşehir’de yapılacak olan ‘‘ICOEST’’ isimli konferansa tebliğli katılmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 17.06.2013-22.06.2012 tarihleri arasında yol, giderli-yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak Fakülte bütçesinden karşılanmak üzere görevlendirilme talebinin kabulüne,
  7. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZÇELİK ‘in Ankara’da yapılacak olan ‘‘2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi’’ ne tebliğli katılmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 04.05.2013-06.05.2013 tarihleri arasında yol giderli- yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak Fakülte bütçesinden karşılanmak üzere Ankara’da görevlendirilmesinin kabulüne,
  8. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı 3. Derece Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan  Dr. Vecdi AYTAÇ’ın 31.05.2013 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasının kabulüne,
  9. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali GÜNGÖR’ün Diyarbakır’da yapılacak olan ‘‘II. Anadolu Enerji Sempozyumu’na tebliğli katılmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 02.005.2013-04.05.2013 tarihleri arasında yol giderli, yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak Diyarbakır görevlendirmesinin kabulüne,

Oy birliği ile karar verilmiştir.