Yönetim Kurulu Kararları Nisan 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 10.04.2013

Toplantı Sayısı : 15

 

 1. Biyomühendislik Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. İsmail Hakkı AKGÜN’ün 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 12 ay süre ile yarım gün izinli olarak İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesinde görevlendirilmesinin kabulüne,

 

 1. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. İlkin ŞENGÜN’ün 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 29.05.2013-05.06.2013 tarihleri arasında Çin Wuhan’da görevlendirilmesi. Yol gideri ve yevmiyesinin Fakülte bütçesinden karşılanmasının kabulüne,
 2. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ersin ÖNEM’in 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 08.07.2013-08.04.2014 tarihleri arasında Almanya Fraunhofer Instute for Environmental Safety and Energy Technology UMSİCHT’de görevlendirilmesi. Yol gideri ve yevmiyesinin Rektörlük bütçesinden karşılanarak avanslı 711.906 Euro karşılığı Türk Lirası ödenmek üzere YÖK Doktora Araştırma Bursundan karşılanmasının kabulüne,

 

 1. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Ayşe NALBANTSOY’un 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 27.04.2013-30.04.2013 tarihleri arasında Türk İmmünoloji Derneği tarafından düzenlenen “22. Ulusal İmmünoloji Kongresi”nde İzmir Çeşme’de görevlendirilmesi. Yol gideri ve yevmiyesinin Fakülte bütçesinden karşılanmasının kabulüne,
 2. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Onur YILMAZ’ın 01.06.2012 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile Helsinki Üniversitesinde YÖK Doktora sonrası araştırma bursu kapsamında 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince görevlendirilmesinin 01.06.2013 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görevlendirilmesinin kabulüne,

 

 1.  Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Oktay PAMUK’un 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 27.05.2013-31.05.2013 tarihleri arasında Portekiz Minho Üniversitesinde görevlendirilmesi. Yol gideri ve yevmiyesinin ERASMUS bütçesinden karşılanmasının kabulüne,
 2. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Ahmet ÇAY’ın 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 21.05.2013-25.04.2013 tarihleri arasında Almanya Dresden’de görevlendirilmesi. Yol gideri ve yevmiyesinin SANTEZ projesinden karşılanmasının kabulüne,

 

 1. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Figen ERTEKİN’in 29.05.2013-03.05.2013 tarihleri arasında yol dâhil 6 gün süre ile I. C FABE 2013 International Conference on Food and Biosystems Engineering isimli kongrede sunum yapmak üzere yol giderli yevmiyeli olarak görevlendirilme talebinin kabulüne,
 2. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim elemanlarından Ar. Gör. Şadiye HAYTA’nın 04.06.2013-05.06.2013 tarihinde yolluksuz yevmiyesiz olarak İngiltere’de görevlendirilme talebinin kabulüne,

 

 1. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mücella GÜNER’in 10.06.2013-14.06.2013 tarihleri arasında yolluklu yevmiyesiz olarak Almanya’da Techtexil fuarına katılma talebinin kabulüne,
 2. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ’in Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesinde ders görevlendirmesi talebinin kabulüne,
 3. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüseyin KADOĞLU’nun 22.05.2013-24.04.2013 tarihlerinde Almanya’Da görevlendirilme talebinin kabulüne,

 

 1. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim elemanlarından Ar. Gör. Gözde ERTEKİN’in 30.05.2013-01.06.2013 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
 2. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim elemanlarından Ar. Gör. Mustafa ERTEKİN’in 30.05.2013-01.06.2013 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilme talebinin kabulüne,

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinde okumakta olan öğrencilerimizin rahatsızlıkları nedeni ile giremedikleri sınavlarının telafisini yapmak üzere mazeret sınavına girme talepleri.
 2. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisinin kayıt yenileme sürecinde kayıtlanamadığı ders kaydını yaptırma talebinin kabulüne,

 

 1. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği öğrencisinin dilekçe ile belirttiği sebepten dolayı bahar yarıyılında kayıt dondurma talebinin kabulüne,

  Oy birliği ile karar verilmiştir.