Yönetim Kurulu Kararları Mayıs 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 11.05.2016

Toplantı Sayısı : 14

 1. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer Faruk GÜNEŞ’e ait ders değişiklik formunun kabulüne,
 2. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi’nde Erasmus + Staj Programı kapsamında yurt dışında staj yapacak olan  Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Veysel Hüseyin AKMAN’a ait “Learning Agreement for Traineeships” belgelerinin  kabulüne,
 3. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Dönemi’nde Erasmus + Staj Programı kapsamında yurt dışında staj yapacak olan Nagihan ÖZÇELİK’e ait  “Learning Agreement for Traineeships” belgelerinin  kabulüne,
 4. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören İnşaat Abdulwahid REYAZ’ın ders değişiklik formunun kabulüne,
 5. Kurum içi, Yurt dışı ve Kurumlar arası ilave yatay geçiş kontenjanı talepleri hakkında Bölüm Başkanlıkları’ndan gelen tekliflerin kabulüne,
 6. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahara Yarıyılı’nda ara sınavlar için mazeret sınav hakkı talep eden fakültemiz öğrencilerinin rahatsızlıkları nedeniyle almış oldukları raporlarının “E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 17. Maddesinin 1,2,3. Fırkalarına” göre kabulüne, bu maddeler uymayanların reddine,
 7. Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı 1. Derece Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapan Dr. Gülen YILDIZ TURP’un görev süresinin 26.04.2016 tarihinde dolması nedeniyle 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca 3 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasının kabulüne,
 8. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İlkin ŞENGÜN’ün 28.06.2016-02.07.2016 tarihleri arasında İspanya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 9. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Sırma YEĞİN’in 03-07 Temmuz 2016 tarihleri arasında Polonya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. Biyomühendislik Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU’nun 23-29 Mayıs 2016 tarihleri arasında Saraybosna’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 11. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı’nda Uzman kadrosunda görev yapan Mehmet Ali BİLİCİ’nin görev süresinin 06.05.2016 tarihinde dolması nedeniyle 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca 3 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasının kabulüne,
 12. Bilgisayar Mühendisliği öğretim elemanı Arş. Gör. Esra Nur GALİPOĞLU’nun 18-23 Mayıs 2016 tarihleri arasında Muğla’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 13. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kasım Sinan YILDIRIM’ın 15.08.2015-15.08.2016 tarihleri arasında olan görevlendirmesinin bir yıl süre ile uzatılması talebinin kabulüne,
 14. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Candaş ADIGÜZEL ZENGİN’in 23-25 Mayıs 2016 tarihleri arasında Çeşme’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 15. Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans Öğrencilerine tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapan Selay SERT’in 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi uyarınca daimi kadroya naklen atanmasının kabulüne,
 16. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz BAYRAKTAR’ın İzmir Teknoloji Bölgesi’nde 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca FGC Danışmanlık firmasında 16.05.2016-16.05.2017 tarihleri arasında 12 ay süre ile haftada 2 saat olarak görevlendirilmesinin kabulüne,
 17. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Kemal AYDIN’ın İzmir’de 11.05.2016 tarihinde görevlendirilmesinin kabulüne,
 18. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda yurt dışında eğitim göremeye hak kazanan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Arda HAMAMCIOĞLU’nun alacağı dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 19. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda yurt dışında eğitim görmeye hak kazanan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Erdem YAZAN ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tansu GİZEM AYTAŞ’ın ders değişiklik formlarının kabulüne,
 20. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Döneminde Erasmus + Staj Programı kapsamında yurt dışında staj yapacak olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Bilge ULUSAY, Damla DAMLA, Mert  ÖZER, Murat CAN ÜSTE’ye ait “Learning Agreement for Traineeships” belgelerinin  kabulüne,
 21. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Bahri BAŞARAN’ın ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş’de Bölgesi’nde 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 04.04.2016-04.04.2017 tarihleri arasında 12 ay süre ile haftada 2 saat olarak proje görevlendirmesinin kabulüne,
 22. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Filiz İÇİER’in ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş’de Bölgesi’nde 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 01.05.2016-31.01.2018 tarihleri arasında 21 ay süre ile haftada 1 gün  olarak proje görevlendirmesinin kabulüne,
 23. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taner BAYSAL’ın ideEGE Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş’de Bölgesi’nde 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi ve 4691 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 01.05.2016-31.01.2018 tarihleri arasında 21 ay süre ile haftada 1 gün  olarak proje görevlendirmesinin kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.