Yönetim Kurulu Kararları Mayıs 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 07.05.2014

Toplantı Sayısı : 14

 1. Fakültemiz Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 10. Ve 12.  Maddeleri ile Çift Anadal Yandal Yönergesinin ilgili maddeleri gereğince öğrencilerin mezuniyetine,
 2. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman ÜNALIR’ın Perform Yazılım firmasında danışmanlık hizmeti bedeli,
 3. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan HUHOĞLU’nun Adalı inşaat Sanayi firmasında danışmanlık hizmet bedeli,
 4. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ninel ALVER ve Yrd. Doç.Dr. Ayhan NUHOĞLU’nun İnnova Bilişim Çözümleri firmasında danışmanlık hizmet bedeli,
 5. Nisan 2014 DSS katkı payı.
 6. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Burcu PALAS’ın 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi uyarınca naklen atanması,
 7. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Burcu KARACA UĞURAL’ın 12.05.2014-13.05.2014 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 8. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. M. Mete MUTLU’nun 20.05.2014-26.05.2014 tarihleri arasında Romanya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 9. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Ayça ATA’nın 06.06.2014-09.06.2014 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seher KUMCUOĞLU’nun 26.05.2014-29.05.2014 tarihleri arasında Aydın’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 11. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülen YILDIZ TURP’un 26.05.2014-29.05.2014 tarihleri arasında Aydın’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 12. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Seda ERSUS BİLEK’in 26.05.2014-29.05.2014 tarihleri arasında Aydın’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 13. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz BAYRAKTAR’ın 02.06.2014 tarihinden itibaren 12 ay süre ile haftada 2 gün süre ile 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne,
 14. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. İrem KALIPÇILAR’ın 29.05.2014-30.05.2014 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 15. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Duygu OVA’nın 06.06.2014-09.06.2014 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 16. Biyomühendislik Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr. Müge İŞLETEN HOŞOĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasına,
 17. Biyomühendislik Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr.Tuğba KESKİN GÜNDOĞDU’nun 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasına,
 18. Biyomühendislik  Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr. Esra İMAMOĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasına,
 19. Biyomühendislik  Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr. İsmail Hakkı AKGÜN’ün  2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca  Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasına,
 20. Tekstil Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunan Dr. Eylen Sema DALBAŞI’nın 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca  Yardımcı Doçent kadrosuna naklen atanmasına,
 21. Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1. Derece Yardımcı Doçent kadrosunda görevli Dr. Mustafa Turhan ÇOBAN’ın 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca kendi kadrosuna 3 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasının kabulüne,

 

Oybirliği ile karar verilmiştir.