Yönetim Kurulu Kararları Mayıs 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 29.05.2013

Toplantı Sayısı : 22

 1. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Gökhan GÜRLEK ‘in Macaristan’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 2. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş.Gör. Tuğba KÜLAKÇIOĞLU’nun Amerika’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 3. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr Perviz AHMEDZADE ve Yrd.Doç.Dr Yalçın ALVER’in Ukrayna’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 4. Kimya Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr Hüseyin GÜNERHAN’ın İZTEK A.Ş’nin projesinde almış olduğu görevinin süresinin uzatılmasına,
 5. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Said Fatih KARATAŞ’ın daha önce öğrenim gördüğü üniversiteden almış olduğu derslerden muafiyetinin kabulüne,
 6. Kurum içi, Yurtdışı ve Kurumlararası ilave yatay geçiş kontenjanlarının bölüm başkanlıklarının teklifleri doğrultusunda kabulune,
 7. Fakültemiz Bölümlerinden  2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında LLP/Erasmus Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin ders eşleştirmelerinin kabulüne,
 8. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencilerinin 2012-2013 eğitim planında yer alan 121 kodlu Mekanik Atölye Eğitimi dersinin Mersin Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde almalarının uygunluğuna,
 9. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Firuze Rukiye KURT’un rahatsızlığı nedeni ile bahar yarıyılında final sınavlarının bir gözetmen refakatinde yapılmasının isteğinin uygunluğuna,

  Oy birliği ile kabul edilmiştir.