Yönetim Kurulu Kararları Mayıs 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 15.05.2013

Toplantı Sayısı : 20

 

  1. Fakültemiz Deri Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Çiğdem KILIÇARİSLAN’ın İstanbul’da yapılacak olan ‘‘IULTCS’’ adlı kongreye tebliğili katılmak , araştırma ve incelemelerde ulunmak üzere 28.05.2013-31.05.2013 tarihleri arasında yol giderli-yevmiyeli, maaşlı-izinli olarak Fakülte bütçesinden karşılanmak üzere İstanbul’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
  2. Fakültemiz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Radosveta Ivana SOKULLU’nun Sofya Teknik Üniversitesinde “Eramus Personel Hareketliliği” kapsamında “Kablosuz İletişim Prensipleri ve Ağları” dersini vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 03.06.2013-07.06.2013 tarihleri arasında Sofya/Bulgaristan’da görevlendirilmesi. Yol gideri ve yevmiyesinin Erasmus bütçesinden karşılanmasının kabulüne,
  3. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Kemal DEMİRAĞ’ın Ege Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü İKMEP kapsamında Gıda Teknolojisi Programının 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı ders programında yer alan “Gıda Analiz ve Kalite Kontrol II” dersinden kalan öğrencilerin sınavını yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne,
  4. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr. Murat SERT’in Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Marie Curie Araştırma Programı 269153 imtiyaz nolu CHILTURPOL 2 olarak adlandırılan proje kapsamında Şili’de bulunan Concepcion Üniversitesi’nde çalışma yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 23.09.2013-18.12.2013 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz olarak görevlendirilmesinin kabulüne,
  5. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kerim DURAN’ın İstanbul’da düzenlenecek olan Hightex 2013 Fuarı”na katılmak üzere 2547 sayılı Kanunun 39. maddesi gereğince 29.05.2013 tarihinde yol giderli olarak görevlendirilmesi. Yol giderinin 01099.STZ.2011-2 nolu SANTEZ projesinden karşılanmasının kabulüne,
  6. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim elemanlarından Doç Dr. Pınar ÇELİK ve Arş. Gör. Dr. Tuba BEDEZ ÜTE’nin 30.05.2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Tekstil Makinaları fuarı ITM 2013 ve Texpo Eurasia 2013’e katılmak üzere yolluk ve yevmiyeleri 12-MÜH-053 nolu projeden karşılanarak görevlendirme taleplerinin kabulüne,
  7. Fakültemiz Bölümlerinden LLP-Erasmus Öğrenim Hareketliliği ile 2013-2014 eğitim öğretim yılında yurtdışına gidecek öğrencilerimizin ders karşılıklarının ve buradaki karşılıklarının onaylanması konusunun görüşülmesinin kabulüne,
  8. Fakültemiz Kimya ve Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin daha önce kayıtlandıkları dersleri EBYS Öğrenci Bilgilendirme Sisteminde görünmemesi hakkında gerekenlerin yapılmasının kabulüne,
  9. Fakültemiz Elektrik ve Kimya  Mühendisliği Bölümlerinden öğrencilerimizin kayıt yenileme sürecinde yaşanan aksaklıklar nedeni ile kayıtlanamadıkları derslere kayıtlarının yapılmasının kabulüne,
  10. Fakültemiz E/Elektronik, Gıda, İnşaat ve Tekstil Mühendisliği Bölümünden LLP/Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerin ders karşılıklarının kabulüne,

 

 

 

         Oybirliği ile karar verilmiştir.