Yönetim Kurulu Kararları Mayıs 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 02.05.2013

Toplantı Sayısı : 18

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinden öğrencilerin mazeret sınavı taleplerinin kabulüne ve öğrencilerin giremedikleri ara sınavlarının 20-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında yapılmasının kabulüne,
 2. Fakültemiz Bölümlerinden öğrencilerimizin not düzeltme formlarının kabulüne,
 3. 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda tek ve üç ders sınavları için başvuracak öğrencilerin başvurularının ve tek ve üç ders sınavlarının 22-23-24 Temmuz 2013 tarihlerinde Bölüm Başkanlıklarının uygun göreceği yerlerde yapılmasının kabulüne,
 4. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL’in 20.06.2013-31.08.2013 tarihleri arasında 73 gün süre ile İngiltere’de University of Bolton’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 5. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Gülten TİRYAKİ GÜNDÜZ’ün 13.05.2013-16.05.2013 tarihleri arasında 4 gün süre ile İstanbul’da düzenlenecek olan ‘‘4. Gıda Güvenliği Kongresine’’ görevlendirilmesinin kabulüne,
 6. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Rengin ELTEM’in 10.05.2013 tarihinde 1 gün süre ile Doçentlik Sınav Jürisinde görev almak üzere Ankara Hacettepe Üniversitesinde görevlendirilmesinin kabulüne,
 7. Doçentlik Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca Doçentlik sözlü sınav jüriliğinde görevlendirilen Fakültemiz Bölümlerinden öğretim üyelerinin dilekçeleriyle belirtilen yer ve tarihlerde 1’er gün süre ile görevlendirilmelerinin kabulüne,
 8. Fakültemiz Kimya Mühendisliği öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nilay GİZLİ’nin 31.08.2013- 03.12.2013 tarihleri arasında 95 gün süre ile Belçika’nın KU Leuven Üniversitesinde görevlendirilmesinin kabulüne,
 9. Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hasan YILDIZ’ın 04.03.2013-14.06.2013 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesinde ders görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü 2012-2013 bahar yarıyılı öğretim proğramında yer alan ‘‘360 finansal Yönetim ’’dersini vermek üzere Yrd. Doç. Dr. Tamer KEÇECİOĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne,
 11. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bahar yarıyılı öğretim programında yer alan ‘‘Ekonomi (2+0)’’ dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Prof. Dr. Canan Fisun ABAY’ın görevlendirilmesinin kabulüne,
 12. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Turhan ÇOBAN’ın 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Bergama Meslek Yüksekokulunda görevlendirilmesinin kabulüne,
 13. Fakültemiz Biyomühendislik Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Sultan GÜLÇE İZ’in 02.09.2013-01.09.2014 tarihleri arasında bir yıl süre ile yurtdışı görevlendirmesinin kabulüne,
 14. Fakültemiz Gıda Mühendisliği öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sedef Nehir EL’in 09.02.2013-14.02.2013 tarihleri arasında 6 gün süre ile yurtdışı görevlendirmesinin kabulüne,
 15. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sibel KARAKAYA’nın 09.02.2013-14.02.2013 tarihleri arasında 6 gün süre ile yurtdışı görevlendirmesinin kabulüne,
 16. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Levent BALLİCE’nin 07.06.2013-07.07.2013 tarihleri arasında 31 gün süre ile yurtdışı görevlendirmesinin kabulüne,
 17. Mezuniyet talebinin kabulüne,

            Oybirliği ile karar verilmiştir.