Yönetim Kurulu Kararları Mart 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi: 23.03.2016

Toplantı Sayısı: 12

 

 1. Kimya Mühendisliği Bölümüne DGS ile kayıtlanan Emin ARLI’nın daha önce öğrenim gördüğü üniversitede alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet talebinin kabulüne,
 2. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Dilara TUNCU’nun Celal Bayar Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde ders almasının kabulüne,
 3. Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Serdar İZMİRLİ ve Murat ÇOKYİĞİT’in Duplikata taleplerinin kabulüne,
 4. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yılmaz GEZER’in E.Ü. Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda söz konusu dersleri için yarıyıl ve yılsonu sınavlarının açılmasının kabulüne,
 5. Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Tolga YALÇIN ve Furkan TÜRKOĞLU2nun 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ders çakışması nedeniyle alamadıkları dersleri farklı fakülteden alma taleplerinin kabulüne,
 6. 6111 sayılı Kanun kapsamında İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne kayıtlanan Javkhlan BAYARKHUU’nun daha önce öğrenim gördüğü üniversitede alıp başarılı olduğu derslerden muafiyet talebinin kabulüne,
 7. Yatay geçiş ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne kayıtlanan Erdem YAZAN’ın E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 20/5 maddesi uyarınca muafiyet işleminin kabulüne,
 8. E.Ü. Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergenin Ders Kayıt İşlemleri 12. Maddesinin (5) fırkası uyarınca Ekle-Sil haftasında sistem üzerinden Ekle-Sil işlemleri yapmış ancak ders kayıtlarının danışman inceleme veya taslak olarak kaldığı anlaşılan fakültemiz öğrencilerinin vermiş oldukları Ekle-Sil Formları’nın kabulüne,
 9. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kübranur PATIR’ın Avrupa Birliği Youth in Action Programı çerçevesinde fakültemizi temsilen 08-10 Nisan 2016 tarihleri arasında yol dahil 3 gün süre ile yolluksuz-yevmiyesiz olarak Almanya’da görevlendirilmesinin ve hizmet pasaportu almasının kabulüne,
 10. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Hasan Yavuz ÜNAL’ın 06-09 Nisan 2016 tarihleri arasında projeden Nevşehir’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 11. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında eğitim gören Gıda, Makine.Tekstil Mühendisliği bölümü öğrencilerinin ders değişiklik formlarının kabulüne,
 12. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + programı kapsamında hibesiz olarak yurt dışında eğitim görmek için başvuruda bulunan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gökay APUŞOĞLU’nun kendi imkanları ile eğitim görme talebinin kabulüne,
 13.  Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arif Taner ÖZGÜNEY’in 22.03.2016 tarihinde İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 14. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Tülay GÜLÜMSER’in 11.06.2016-16.06.2016 tarihleri arasında Almanya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 15. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Gaye ÖNGEN’in 03-06 Nisan 2016 tarihleri arasında Antalya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 16. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ’ın Portekiz’de 06-08 Nisan 2016 tarihleri arasında görevlendirilmesinin kabulüne,
 17.  Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY’un Amerika’da 20-27 Haziran 2016 tarihleri arasında görevlendirilmesinin kabulüne,
 18. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan ÖZBALTA’nın 21-25 Nisan 2016 tarihleri arasında Almanya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 19. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Emre ERCAN’ın Almanya Technische Holchschule Mittlehessen Üniversitesi’nde araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere 23.05.2016 – 22.02.2016 tarihleri arasında görevlendirmesinin kabulüne,
 20. Gıda Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrencilerine tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görevli bulunan Onur ÖZDİKİCİERLER’in 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi uyarınca naklen atanmasının kabulüne,
 21. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde doktora öğrencilerine tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görevli bulunan Sena TAYFUR’un 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi uyarınca naklen atanmasının kabulüne,
 22. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı 3. Derece Yardımcı Doçent kadrosunda görevli bulunan Kasım Sinan YILDIRIM’ın 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi uyarınca 3 yıl süre ile yeniden atanmasının kabulüne,
 23. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışına giden Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ece Nur YAMA, Özle ÜNLÜEROĞLUGİL’in Akademik Tanınma Belgeleri’nin kabulüne,
 24. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışınad öğrenim görecek olan Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ali PORTAKAL’ın dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 25. Mart 2016 DSS dağıtım oranlarının kabulüne, Oy birliği ile karar verilmiştir.