Yönetim Kurulu Kararları Mart 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 09.03.2016

Toplantı Sayısı : 10

 

 1. Elektronik ve Haberleşme Bölümü’nden özel öğrenci statüsünde ders alma talebinin kabulüne,
 2. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği’nde öğrenim gören Ceyhun GÜLAÇAN’a ait ders değişiklik formlarının kabulüne,
 3. Biyomühendislik, Gıda Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden gelen not düzeltme formlarının kabulüne,
 4. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı  Güz Yarıyılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışına gitmiş olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Bahar CAN, Zeynep KAVCIOĞLU,Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ariunbold DAVASUREN,  Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Serra BAYRAMOĞLU, Efe Aytuğ ALTINÇİÇEK, Gökçenaz ÖZDOĞAN, Dilara MEHRİ ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğuzcan PALAZ’ın Akademik Tanınma Belgeleri’nin kabulüne,
 5. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda Fakültemiz Çift Ana Dal-Yan Dal öğrencilerinin ve çeşitli nedenlerle kayıtlanamayan öğrencilerini vermiş oldukları kayıt yenileme formlarının E.Ü. Öğrenci Kayıt Kabul Yenileme İşlemlerine İlişkin Yönergenin 12. Maddesine; , 42 AKTS kredisine ek olarak üç ders almak isteyen öğrencilerin fazla kredi formlarının E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 23. Maddesinin 9. Fırkasına göre;  seçmeli derslerinin kontenjan sınırlaması nedeniyle vermiş oldukları ekle-sil dilekçelerinin E.Ü. Öğrenci Kayıt Kabul Yenileme İşlemlerine İlişkin Yönerge’nin13. Maddesi uyarınca kabulüne,
 6. Gıda Mühendisliği Bölümü’nün 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda ders programında yer alan “Okuma Yazma Becerileri (Dili İngilizce) (2+0)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanı Okt. E. Mehmet GENÇLER’in yerine Ok. Suna ERKAN’ın ders görevlendirmesi hususunun görüşülmesi.
 7. Makine Mühendisliği Bölmü öğretim elemanı Arş. Gör. Kemal AYDIN’ın 11-12 Mart 2016 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli Ankara’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 8. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri AZBAR’ın 06-09 Nisan 2016 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli Almanya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 9. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem CONK DALAY’ın 18-25 Nisan 2016 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli Macaristan’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 7. Maddesi uyarınca müracaat eden adayların jürilerinde görev alacak fakültemiz öğretim üyelerinin görevlendirmelerinin kabulüne,
 11. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.Fahri YEMİŞÇİOĞLU’nun 01 Mart  2016-30 Eylül 2017 tarihleri arasında 21 ay süre ile ideEGE-TGB AŞ’de 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi ile 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca görevlendirilmesinin kabulüne,
 12. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alper SEZER’in 29 Mart-03 Nisan 2016 tarihleri arasında Makedonya’da yolluklu-yevmiyeli görevlendirlmesinin kabulüne,
 13. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şemsi YAZICI’nın 29 Mart-03 Nisan 2016 tarihleri arasında Makedonya’da yolluklu-yevmiyeli görevlendirilmesinin
 14. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Şemsi YAZICI’nın 18-21 Mart 2016 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli Kilis’te görevlendirilmesinin kabulüne,
 15. Kimya Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Sevgi ULUTAN’ın 22-26 Mart 2016 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 16. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra İMAMOĞLU’nun 10-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli Estonya’da görevlendirilmesinin kabulüne,

Oy birliği ile karar verilmiştir.