Yönetim Kurulu Kararları Mart 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 27.03.2013

Toplantı Sayısı : 13

 1. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ’ın İtalya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 2. Fakültemiz Elektrik/Elektronik öğretim üyelerinden Yrd.Doç,Dr Mutlu BOZTEPE’nin İstek A.Ş’nin anahtarlamalı DC güç kaynakları ile şarj redresörlerinin geliştirilmesi projesinde görevlendirilme süresinin uzatılması,
 3. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr H. Erhan KIRTAY’ın Kazakistan’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 4. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr H. Erhan KIRTAY’ın Almanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 5. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr Güldemet BAŞAL BAYRAKTAR’ın Kazakistan’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 6. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr Hüseyin KADOĞLU’nun Almanya’da görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 7. Dokuz Eylül Üniversitesine 2012-2013 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı ders planında yer alan dersleri vermek üzere Fakültemiz Kimya Mühendisliği  Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç.Dr Fatma Zehra ÖZÇELİK’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmesine,
 8. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oğuz EREN’in ders çakışması nedeniyle yandal programından izinli sayılmasının uygunluğuna,
 9. Fakültemiz Bölümü öğrencilerinin not düzeltme formlarının kabulüne,
 10. Fakültemiz Bölümlerinden öğrenim gören öğrencilerden daha önceki üniversitelerden aldıkları derslerin muafiyetinin kabulüne,
 11. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ders kayıtlarının yapılmasının kabulüne,
 12.  
 13. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği öğretim elemanlarından Ar. Gör. Gözde ERTEKİN’in 30.05.2013-01.06.2013 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
 14. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Anıl SEVİCi’nin ders muafiyetinden dolayı ikinci sınıf olan intibakının silinip birinci sınıfa kaydının yapılmasının öğrencinin isteği doğrultusunda uygunluğuna ,
 15. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr Ahmet ÇAY’ın İngiltere’de görevlendirilmesinin kabul edilmesine,
 16. Fakültemiz Bölümlerinde Boş-İzinsiz bulunan öğretim üyesi ve öğretim elemanı kadrosuna kullanım izni verilmesine anabilim dalları ve diğer bilim dalları arasındaki kadrolara da aktarım ve kullanım izni verilmesinin uygunluğuna,

  Oy birliği ile karar verilmiştir.