Yönetim Kurulu Kararları Mart 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 20.03.2013

Toplantı Sayısı : 12

 

  1. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliğği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Hasan BULUT’un 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince 01.04.2013-30.11.2013 tarihleri arasında Teknopark görevlendirmesinin kabulüne,
  2. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Melike SAKİN YILMAZER’in 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi gereğince 06.05.2013-11.05.2013 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan kongreye fakülte bütçesinden karşılanarak görevlendirilmesinin kabulüne,
  3. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA ve Yrd. Doç. Dr. Özge ANDİÇ ÇAKIR’ın 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince 03.04.2013-06.04.2013 tasrihleri arasında Yunanistan’da düzenlenecek olan toplantıda görevlendirilmesi ve yolluk yevmiyesinin 314347 nolu projeden karşılanması talebinin kabulüne,
  4. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Oktay PAMUK’un 2547 sayılı Kanunun 39.maddesi uyarınca 10.06.2013-14.06.2013 tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek olan fuarda görevlendirilme talebinin kabulüne,
  5. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgül ÖZDESTAN’ın 26.05.2013-01.06.2013 tarihleri arasında giderleri  Erasmus öğretim üyesi hareketliliği bütçesinden bütçesinden karşılanmak üzere yolluklu-yevmiyeli olarak yol dâhil 7 gün süre ile İspanya’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
  6. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü 2012-2013 Öğretim yılı bahar yarıyılında okutulacak olan Değişim Sürecinde Yönetim ve Yönetsel Etik(2+0) dersini vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi uyarınca ders görevlendirilmesi talebinin kabulüne,
  7. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nilgün ÖZDİL’in 20.06.2013-31.08.2013 tarihleri arasında 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi kapsamında yurtdışına gönderilecek öğretim üyelerine Yüksek Öğretim tarafından sağlanacak destekten faydalanarak görevlendirilme talebinin kabulüne,
  8. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAY’ın 04.04.2013-05.04.2013 tarihlerinde yolluk ve yevmiyesinin 12-TKUAM-003 nolu projeden karşılanarak görevlendirilme talebinin kabulüne,
  9. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Nilay GİZLİ’nin 03.06.2013-03.12.2013 tarihleri arasında izinli-maaşlı yolluk ve yevmiyesi YÖK tarafından karşılanarak Belçika’da görevlendirilme talebinin kabulüne,

  Oy birliği ile karar verilmiştir.