Yönetim Kurulu Kararları Mart 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 06.03.2013

Toplantı Sayısı : 10

 

 1. Fen Fakültesi Kimya Bölümünün 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesine göre Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünden ders görevlendirmesi talebinin kabulüne,
 2. Bergama Meslek Yüksek Okulunun 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesine göre Fakültemiz Elektrik Elektronik ve Makine Mühendisliği Bölümünden ders görevlendirme talebinin kabulüne,
 3. Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünün 2547 sayılı Kanun 31. Maddesine göre ders görevlendirme talebinin kabulüne,
 4. Fakültemiz Deri, Gıda ve Tekstil Bölümlerinin 2012-2013 bahar yarıyılı öğretim planında yer alan dersleri vermek üzere Yabancı Diller Yüksekokulundan ders görevlendirmesi talebinin kabulüne,
 5. Fakültemiz Kimya Mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Rabeno KURYEL’in 2012-2013 bahar yarıyılında İzmir Ekonomi Üniversitesinde ders vermek üzere görevlendirilme talebinin kabulüne,
 6. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ayşegül KÖRLÜ’nün 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince 11.06.2013-15.06.2013 tarihleri arasında Almanya Frankfurt’ta düzenlenecek olan fuarda yolluğunun 07-DPT-001 nolu projeden karşılanarak görevlendirilme talebinin kabulüne,
 7. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özgül ÖZDESTAN’ın 07.05.2013-11.05.2013 tarihleri arasında tebliğli poster bildiri sunmak üzere yol dâhil 6 gün süre ile yolluklu yevmiyeli olarak İstanbul’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
 8. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından K. Sinan YILDIRIM’ın 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca ‘‘Yurtdışına gönderilecek öğretim üyelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar’’ kapsamında 04.03.2013-30.08.2013 tarihleri arasında İtalya’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
 9. Fakültemiz Tekstil Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi M. Çetin ERDOĞAN’ın 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca ‘‘Yurtdışına gönderilecek öğretim üyelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar’’ kapsamında 03.06.2013-30.08.2013 tarihleri arasında Almanya’da görevlendirilme talebinin kabulüne,
 10. Fakültemiz Kimya Mühendisliği öğretim üyesi Levent BALLİCE’nin  2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca ‘‘Yurtdışına gönderilecek öğretim üyelerine Yükseköğretim Kurulu tarafından sağlanacak desteklere ilişkin usul ve esaslar’’ kapsamında 07.06.2013-07.07.2013 tarihleri arasında Hollanda Technische Universiteit Delfi’de  görevlendirilme talebinin kabulüne,
 11. Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAN SEZER’in kendi kadrosuna yeniden atanma talebinin kabulüne,
 12. Fakültemiz Bilgisayar ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden öğrencilerin farklı üniversitelerde kayıtlanarak başarılı oldukları derslerden muafiyet taleplerinin kabulüne,
 13. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Yandal öğrencisi Fatma ÖZTÜRK’ün daha önce kayıtlanarak başarılı olduğu derslerden muafiyet talebinin kabulüne,
 14. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Duygu AĞIRMAN’ın Celal Bayar Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden özel öğrenci statüsünde ders alma talebinin kabulüne,
 15. Fakültemiz Bilgisayar, Deri, E/Elektronik, Gıda, Makine, Kimya ve Tekstil Mühendisliği Bölümlerinden gelen not düzeltme çizelgelerinin kabulüne,
 16. Fakültemiz Bölümlerinden öğrencilerin kayıt dondurma talebinin kabulüne,
 17. Fakültemiz Bölümleri öğrencilerinin mezuniyet talebinin kabulüne,
 18. Şubat ayı Döner Sermaye dağıtım paylarının kabulüne,

Oy birliği ile karar verilmiştir.