Yönetim Kurulu Kararları Kasım 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 24.11.2016

Toplantı Sayısı : 45

 

 1. Fakültemiz Bölümlerinden 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetinin kabulüne,
 2. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Tekstil Mühendisliği Bölümü’ne DGS ile kayıtlanan Kemal FİDAN’ın Üniversite Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay/Dikey ve Yaz Okulu kapsamında Genel Notların Tanınması ile ilgili Uygulama Esasları” na göre ders muafiyetinin ve 2. Sınıftan itibaren öğrenimine başlamasının kabulüne; Makine Mühendisliği Bölümü’ne 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Yatay Geçiş ile kayıtlanan İlkin BAHÇELİ’nin “E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi”nin 20/7 maddesi uyarınca daha önce öğrenim gördüğü üniversitede başarılı olduğu derslerden muafiyet işleminin ve E.Ü. Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay/Dikey ve Yaz Okulu Kapsamında Genel Notların Tanınması ile İlgili Uygulama Esasları”na göre harf notunun tespit edilmesinin kabulüne,
 3. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri Ali PORTAKAL, Yasin Yağız ŞİMŞEK, Cengiz PAR’ın akademik tanınma belgelerinin kabulüne,
 4.  2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışlında öğrenim görmeye hak kazanan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Özge DEMET, Eylül Büşra DEMİR, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Onurcan ONUR, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Koray KAYMAZ’ın alacağı dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 5. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışına gitmeye hak kazanan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Anıl HANOĞLU, Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Nagihan YETİŞTİ ve Elif HATİPOĞLU’nun ders değişikliği belgelerinin kabulüne,
 6. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören Nisa ORDU’nun 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı’nda öğrenimine devam etmesinin kabulüne,
 7. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında Fakültemiz Makine Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören Emre GÜMGÜM’ün öğrenim süresinin hibeli olarak 1 yarıyıl uzatılması , hibe desteği sağlanamadığı takdirde hibesiz olarak 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılı’nda öğrenimine devam etmesinin kabulüne,
 8. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süheyda ATALAY’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 27 Ocak-4 Şubat 2016 tarihleri arasında 9 gün süre ile Tunus’ta görevlendirilmesinin kabulüne,
 9. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülin ERSÖZ’ün 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 27 Ocak-4 Şubat 2016 tarihleri arasında 9 gün süre ile Tunus’ta görevlendirilmesinin kabulüne,
 10. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Süheyda ATALAY’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 29 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 11. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Göksenin KURT ÇÖMLEKÇİ’nin2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 28 Kasım 2016-01 Aralık 2016 tarihleri arasında 4 gün süre ile İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 12. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Merve Deniz KÖSE’nin 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 27-29 Kasım 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile görevlendirilmesinin kabulüne,
 13. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Atş. Gör. Türkan ÜÇOK ERKEK’in 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca  15.01.2016 – 15.01.2017 tarihleri arasında 1 yıl süreli olan görevlendirmesinin 16.01.2017-03.03.2017 tarihine kadar yolluksuz-yevmiyesiz- maaşlı –izinli olarak uzatılmasının kabulüne,
 14. Fakültemize tahsis edilen 5 adet Araştırma Görevlis ve 1 adet Uzman kadrosunun Bilgisayar, Elektrik-Elektronik ve Gıda Mühendisliği Bölümleri’ne tahsisinin kabulüne,
 15. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışına gitmeye hak kazanan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin beş ay süre ile ek hibe tahsisinden yararlandırılarak yurt dışı öğrenim sürelerinin uzatılmasının kabulüne,
 16. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Erdem YAZAN ve Erkut GÜREN’in  akademik tanınma belgelerinin kabulüne,
 17. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Taner BAYSAL’ın İzmir Organik Meyvecilik San. Ltd Şti’nde uzman bilirkişi olarak görevlendirilmesinin kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.