Yönetim Kurulu Kararları Kasım 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 02.11.2016

Toplantı Sayısı : 42

 1. Fakültemiz Bölümlerinden 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı’nda mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetinin kabulüne,
 2. Makina Mühendisliği Bölümü’ne DGS ile kayıtlanan Eren SOLAK’ın Üniversite Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay/Dikey ve Yaz Okulu kapsamında Genel Notların Tanınması ile ilgili Uygulama Esasları” na göre adı geçen öğrencinin ders muafiyetlerinin ve 2. Sınıftan itibaren öğrenimlerine başlatılmalarının kabulüne,
 3. Tekstil Mühendisliği Bölümü’ne DGS ile kayıtlanan Ali Erdeniz SAĞLANMAK, Gülşen NAZLI, Cihan ÖZSOY ve Leyla ERGENÇ’in Üniversite Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay/Dikey ve Yaz Okulu kapsamında Genel Notların Tanınması ile ilgili Uygulama Esasları” na göre adı geçen öğrencinin ders muafiyetlerinin ve 2. Sınıftan itibaren öğrenimlerine başlatılmalarının kabulüne,
 4. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Çağdaş ESEN’in 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar Yarıyılı’nda “10520405T11360 kodlu Bilim Tarihi ve Felsefesi” dersine kayıtlanmıştır, ancak söz konusu yıol ve dönemde dersin açılmadığı tespit edilmiştir. Adı geçen öğrencinin “10520405T11360 kodlu Bilim Tarihi ve Felsefesi” dersinin sistemden çıkarılmasının kabulüne,
 5. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Selim BARADAN2ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 02-06 Kasım 2016 tarihleri arasında Eskişehir’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 6. Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencilerine “chE 117 Strategies in Problem Solving” ve “ChE 116 Technical Communication” derslerini, bu dersin workshoplarını ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine “Teknik İngilizce” dersini veren Robert James KELLEY’in 31.12.2016 tarihinde görev süresi sona ereceğinden 2547 sayılı kanunun 34. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı çalıştırlması esaslarına ilişkin Kanunun 4. Maddesinin (a) bendi uyarınca 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 1 yıl süre ile görevlendirilmesine, adı geçene Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 05.10.2016 gün ve 24/12 sayılı toplantısında alınan karar gereği brüt maaş ödenmesine,
 7. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda eğitim planında yer alan “Mühendislik Matematiği I (3+0) (Grup sayısı 2)” dersini vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca Yrd. Doç. Dr. Elgin KILIÇ’ın yerine Doç. Dr. Tahsin ÖNER’in görevlendirilmesinin kabulüne,
 8. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS’in 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 03-04 Kasım 2016 tarihleri arasında Kocaeli’nde görevlendirilmesinin kabulüne,
 9. Fakültemiz Bölümlerinde Ekim 2016 dönemine ait katkı paylarının dağıtımının kabulüne,
 10. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gülistan KARTAL’ın 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz ve Bahar Yarıyılı’nda kayıtlarının dondurulmasının kabulüne,
 11. 2015-2016  Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören E-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat TEKİN ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sondem ASLAN’ın Akademik Tanınma  belgelerinin kabulüne,
 12. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan fakültemiz öğrencilerinin alacağı dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 13. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Barış Ozan AKDOĞAN, Başak AKAN, Ceren Yaren ERER’in haklarından vazgeçme taleplerinin kabulüne, yerine Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Saide Hande KUTLUK ve Burak ÖZKIRDENİZ’in 5 ay süre ile asil aday statüsüne alınmalarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda (5) ay süre ile yurt dışında öğrenim gören Ali ŞEVKET’in hibeli olarak süresinin (10) aya uzatılmasının kabulüne,
 14. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim görecek olan Fakültemiz öğrencilerine ait ders değişikliği belgelerinin kabulüne,
 15. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim görecek olan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tuncay Boran UÇAR’ın hakkından vazgeçme talebinin kabulüne,
 16. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Korkut YEĞİN’in  Dokuz Eylül Üniversitesi 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı öğretim planında yer alan dersleri vermek üzere 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 17. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zehra ÖZÇELİK’in 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 01-04 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 18. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN’ın 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca 07-09 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 19. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mutlu BOZTEPE’nin 4691 sayılı kanunun 7. Maddesi uyarınca 01.08.2016-31.12.2016 tarihleri arasında 5 ay süre ile ideEGE TGB A.Ş’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 20. E.Ü. Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönerge’nin Ders Kayıt İşlemleri 12. Maddesinin (5) fırkasında “Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, ara sınav dönemine kadar dre skayıt işlemlerinin yapılıp yapılmamamsına ilgili birim yönetim kurulu karar verir” denilmektedir. Bu yönerge uyarınca Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Cemil TUĞCAN, Zahit Osman ÖZDEMİR, Görkem ÖNEM ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Buse UZTEMUR, Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Hüseyin ERTEKİN’in başvurularının kabulüne,
 21. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü yabancı uyruklu öğrencilerinden Mahamat CHEMITA’nın vermiş olduğu kayıt yenileme formunun E.Ü. Öğrenci Kayıt Kabul İşlemlerine ilişkin Yönergenin 12. Maddesine göre kabulüne,

Oy birliği ile karar verilmiştir.