Yönetim Kurulu Kararları Haziran 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 11.06.2014

Toplantı Sayısı : 19

 
 1. Üniversitemiz Yaz Okulu Yönergesi’nin 15. Maddesi uyarınca Fakültemiz Bölümleri tarafından yapılan eşdeğerlilik işlemlerini gösterir tabloların kabulüne,
 2. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Viyana Üniversitesi’nde Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında proje sunumu yapmak üzere “E.Ü. Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönerge”nin 14. Maddesinin (ı) fırkası uyarınca 07-19 Temmuz 2014 tarihleri arasında Avusturya’da görevlendirilmelerinin kabulüne,
 3. Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet ARI’nın ders muafiyeti talebinin kabulüne,
 4. Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Seyfettin CENGİZ’in kayıtlandığı 507008002010 kodlu Bitirme Tezi ile 507008472010 kodlu Bitirme Tezi içerik bakımından aynı olduğundan, kayıtlanarak başarısız olduğu 507008002010 kodlu Bitirme Tezi’nin sistem üzerinde mezuniyet başarı durum belgesinden kaldırılmasının kabulüne,
 5. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan Fakültemiz Bilgisayar, Biyomühendislik, Gıda, Kimya, Makine, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ders eşleştirmelerinin kabulüne,
 6. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı  yaz döneminde  Gıda Mühendisliği Bölümü’nde 504003432010 kodlu Numerical Analysis dersinin açılmasının kabulüne,
 7. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan Fakültemiz Bilgi Gıda,E/Elektronik, Kimya, Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin ders eşleştirmelerinin kabulüne,
 8. Canip ÖZYÜREK’in İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Farabi Değişim Programı kapsamında alacağı dersler ve ders karşılıkları,
 9. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Serdar KARAOĞLU’nun 2547 sayılı kanunun 23. Maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca 3 yıl süre ile yeniden atanmasının kabulüne,
 10. Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Mete MUTLU’nun 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Zimbabwe’ de  görevlendirilmesinin kabulüne,
 11. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan ATILGAN’ın 17-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Gaziantep’te görevlendirilmesinin kabulüne,
 12. Tekstil Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Necdet SEVENTEKİN’in 01-07 Temmuz 2014 tarihleri arasında Tokat’ta görevlendirilmesinin kabulüne,
 13. E/Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde Uzman Adil YILMAZ’ın 15.08.2014 tarihinden itibaren kendi kadrosuna sürekli atanmasının kabulüne,

 

               Oy birliği ile karar verilmiştir.