Yönetim Kurulu Kararları Haziran 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 18.06.2014

Toplantı Sayısı : 12

 

 1. Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Süheyda ATALAY’ın 23.06.2014 tarihinde Ankara’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 2. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Temel işlemler ve Termodinamik Anabilim Dalı’nda uzman kadrosunda görev yapan Miray EMREOL’un  15.08.2014 tarihinde görev süresinin dolması nedeniyle kendi kadrosuna yeniden atanması,
 3. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ziynet ÖNDOĞAN’ın 25.06.2014-17.07.2014 tarihleri arasında İngiltere’de  görevlendirmesinin kabulüne,
 4. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet EGESOY’un 2547 sayılı kanunun 39. maddesi gereğince 24-25 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 5. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Özcan BEŞERGİL’in 2547 sayılı kanunun 31. Maddesi uyarınca ders görevlendirmesinin kabulüne,
 6. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı yılsonu ve bütünleme sınavları için mazeret ve tek ders sınavları için belirlenen tarihlerin kabulüne,
 7. Bilgisayar, Tekstil Mühendisliği Bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin söz konusu derslerinin “Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi”nin 14. Maddesine göre belirttikleri üniversitelerden alma isteklerinin kabulüne,
 8. Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Melis KADİR’in 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında E.Ü. Eğitim-Yönetmeliğinin 10. ve 12. Maddesi gereğince mezuniyetinin kabulüne,
 9. Kimya mühendisliği Bölümü öğrencisi Gökçe ADALI’nın 2013-2014 eğitim-öğretim yılı  güz yarıyılında kayıtlanması gereken Staj II (503003231994) dersine sehven kayıtlanmadığı tespit edilmiş olup, kaydının yapılması ve not durumunun transkriptine işlenmesinin kabulüne,
 10. 2001 yılı E/Elektronik Mühendisliği mezunu Hasip TUNA’nın duplikata talebinin kabulüne,
 11. Fakültemiz Bilgisayar, Deri, Gıda, Kimya, Makine, Tekstil Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinin  Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında alacakalrı dersler ve ders karşılıkları,
 12. Deri Mühendisliği Bölümü DGS öğrencisi Ahmet KAVAS’ın ders muafiyeti talebinin kabulüne,
 13. Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ercenk ULUÇAM’ın Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında alacağı dersler ve ders karşılıklarının kabulüne,
 14. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Güngör ARKIŞ’ın 07-19 Temmuz 2014 tarihleri arasında Viyana’da görevlendirilmesinin kabulüne,

 

                Oy birliği ile karar verilmiştir.