Yönetim Kurulu Kararları Haziran 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 26.06.2013

Toplantı Sayısı : 26

1.   Fakültemiz Bölümlerinden Haziran 2013 döneminde yapılan çalışmalardan elde  edilen gelirin, görevli öğretim üyelerinde               dağıtımının yapılmasına,

2..  Bilgisayar, E/Elektronik ve İnşaat Mühendisliği Bölümüne dikey geçiş sınavı ile gelen öğrencilerin ders muafiyetlerinin                   kabulüne,

4.   Üniversitemiz Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesinin 22. Maddesi 3.     Fıkrasına göre Fakültemiz öğrencilerinin not         düzeltme formlarının kabulüne,
5.   Fakültemiz Bilgisayar ve Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 2012-2013
      öğretim yılı yaz okulunu Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 14. Maddesine
      göre diğer üniversitelerden almalarının uygunluğuna,
6.   Fakültemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr Ninel ALVER’ in
      Japonya’ da görevlendirilmesinin kabulüne,
7.   Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç.Dr Tülay GÜLÜMSER’,
      in Slovenya’ da görevlendirilmesinin kabulüne,
8.   Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı
      Yardımcı Doçent Kadrosuna Murat Osman ÜNALIR’ ın yeniden atanmasının
      kabulüne,
9.   Fakültemiz Bölümlerinden 2012-2013 öğretim yılı bahar dönemi sonunda çift anadal
      ve lisans programını tamamlayan öğrencilerin mezuniyetlerinin uygunluğuna,
10. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümünün 2012-2013 öğretim yılı yaz okulu
      öğretim programında yer alan dersleri vermek üzere 40/a maddesi uyarınca Fen
      Fakültesi öğretim üyelerinin görevlendirilmesine,
11. Fakültemiz Tekstil Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mert ÖZDEN’ in Mekanizma
      dersinin üzerinden çıkarılarak, Makine Dinamiği dersine kayıtlanmasının kabulüne,
12. Fakültemiz Bilgisayar, Gıda, İnşaat ve Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin
      yaz okulunu Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 14. Maddesine göre diğer
      üniversitelerden almalarının uygunluğuna,

Oy birliği ile karar verilmiştir.