Yönetim Kurulu Kararları Haziran 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 19.06.2013

Toplantı Sayısı : 25

 1. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında LLP/Erasmus Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazan öğrencilerimizin ders eşleştirmelerinin kabulüne,
 2. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin söz konusu dersleri '’ Ege Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi ‘’ ne göre belirlenen üniversitelerden alma isteğinin kabulüne,
 3. Fakültemiz öğrencilerinin Not Düzeltme formlarının kabulüne,
 4. Fakültemiz Deri, Tekstil, Gıda Mühendisliği Bölümlerinden mezun, diplomalarını kaybeden öğrencilerimize duplikat hazırlanması,
 5. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Raşit DEMİREL’in Pamukkale Üniversitesi’nde kayıtlanarak başarılı olduğu ‘‘Endüstri İşletme (Organizasyon) Stajı’’ ndan muaf olma talebinin kabulüne,
 6. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Meltem CONK DALAY’ın 20.06.2013 tarihinde Urla ve Seferhisar’ da yolluklu-yevmiyeli (yolluk-yevmiyeli giderlerini 245137 nolu AB proje bütçesinden karşılanmak üzere) görevlendirilme  talebinin kabulüne,
 7. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerife Şeref HELVACI’nın 24.06.2013-28.06.2013 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleştirilecek olan NanoTR-9 2013 adlı konferansa sözlü sunum bildiri ile katılmak için 6 gün süre ile yolluklu-yevmiyeli, katılım konaklama ve uçak ücreti TÜBİTAK 110M451 nolu projeden karşılanmak üzere maaşlı olarak görevlendirilme talebinin kabulüne,
 8. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tahsisli Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan araştırma görevlisi Arif Erdal TAŞÇI’nın kadrosunun daimi olarak dönüşmesine ilişkin talebinin kabulüne,
 9. Fakültemiz Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Zehra ÖZÇELİK’in 30.06.2013-05.07.2013 tarihleri arasında IEEES6 (6. Uluslar arası Ekserji,Enerji ve Çevre Sempozyumu) kapsamında yolluklu- yevmiyeli olarak görevlendirilme talebinin kabulüne,
 10. Fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Tsogtgerel CHIMEDTSEREN’in ‘012-2013 Eğitim- Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Moğolistandan aldığı ‘‘336 Object Oriented Analysis and Desing’’ derse ilişkin bilgilerin görüşülmesinin kabulüne,
 11. Fakültemiz Biyomühendislik Bölümü’nde görevli Biyolog Yüksel GEZGİN’ in 1 yıl süre ile Danimarka’ da görevlendirilmesine,
 12. Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalında görev yapan Dr.Fahri YEMİŞÇİOĞLU’ nun 3 yıl süre ile kendi kadrosuna yeniden atanmasına,
 13. 2013 Stajyer Öğrenci Değişim Programı Çerçevesinde IAESTE ile Üniversitemiz arasında yapılan anlaşmaya göre Fakültemiz Bilgisayar, Biyomühendislik, Gıda,  İnşaat, Kimya ve Makine Mühendisliği Bölümlerinde staj yapmak için gelecek olan öğrencilere aylık 250 TL ödenmesine ve ücretsiz yatma yeri ile Fakültemiz yemekhanesinde ücretsiz yemek yemelerinin temin edilmesinr,

Oy birliği ile karar verilmiştir.