Yönetim Kurulu Kararları Haziran 2013

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 05.06.2013

Toplantı Sayısı : 23

 

  1. 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında LLP/Erasmus Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerimizin ders eşleşmelerinin kabulüne,
  2. Fakültemiz Bölümlerinde Mayıs 2013 döneminde döner sermayeden elde edilen gelirin yasal kesintileri yapıldıktan sonra görevli öğretim üyelerine katkıları oranında dağıtımının yapılmasına,
  3. 2012-2013  Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulunda Üniversitemizde ve Fakültemizde açılan derslerin eşdeğerinin kabulüne,
  4. Fakültemiz Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünde okumakta olan öğrencimizin babasının vefatı nedeni ile giremediği ara sınavının öğretim üyesinin uygun göreceği bir tarihte yapılmasına,
  5. Fakültemizde ; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Çift Ana Dal ve Yan Dal programlarının uygulanacağı Bölümler ve Öğrenci kontenjanlarının Bölüm Başkanlıklarının teklifleri doğrultusunda kabulüne,
  6. Ziraat Fakültesi Dekanlığının 2013-2014 öğretim yılı güz yarılında ‘’Temel Hesaplama’’ dersini vermek üzere Fakültemiz Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.doç.Dr. Seher KUMCUOĞLU’ nun görevlendirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.