Yönetim Kurulu Kararları Ekim 2016

EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
Toplantı Tarihi : 12.10.2016

Toplantı Sayısı : 39

 

 

 1. Gıda Mühendisliği Bölümü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Ek-1 Madde ile Yatay Geçiş yapan ve daha önce başka bir üniversitede öğrenim gören Tuğçe GICIR’ın ders muafiyeti talebinin kabulüne,
 2. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda DGS ile kayıtlanan Bilgisayar  Mühendisliği Bölümü öğrencisi Berat DEMİR ve Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emir ÇOLAKOĞLU’nun “Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 20/5 maddesi uyarınca ve Üniversitemiz Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay-Dikey Geçiş ve Yaz Okulu kapsamında Gelen Notların Tanınması ile ilgili Uygulama Esasları” na göre öğrencilerin ders muafiyetlerinin  ve 2. Sınıfa intibaklarının kabulüne,
 3. Makine Mühendisliği Bölümü’ne DGS ile kayıtlanan Onur YILMAZ’ın ders muafiyetinin ve 2. Sınıfa intibakının kabulüne,
 4. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Yatay Geçiş ile ile kayıtlanan Bilgisayar  Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mert KALACIK, Talha Enes ŞİMŞEK ve Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Burak ERDOĞAN ile Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Büşra Naz BOZBEYİ’nin “Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 20/5 maddesi uyarınca ve Üniversitemiz Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay-Dikey Geçiş ve Yaz Okulu kapsamında Gelen Notların Tanınması ile ilgili Uygulama Esasları” na göre öğrencilerin ders muafiyetlerinin  ve 2. Sınıfa intibaklarının kabulüne,
 5. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı fazla kredi formlarının kabulüne,
 6. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı ekle-sil formlarının kabulüne,
 7. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ezgi ŞENER’in farklı bölümden ders alma talebinin kabulüne,
 8. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ahmet Bahadır KARABULUT’un farklı bölümden ders alma talebinin kabulüne,
 9. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + Programı kapsamında yurt dışında öğrenim göremeye hak  kazanan Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisi Deniz ÇEPNİ’nin bu hakkından feragat talebinin kabulüne,
 10.  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Tuğçe ÇAVUŞ, Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Can MENGÜŞ, Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri Eda UZUNOĞLU, Gizem GÜNDOĞDU, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tuncer ÖZSELÇUK’un  Akademik Tanınma Belgelerinin kabulüne,
 11.  2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Erasmus + programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören Biyomüh. Defne Deniz DİNÇ, Gıda Müh. Öğrencisi Nesli Egecan BAŞARAN, Tekstil Müh. Öğrencisi Ecem BAYRAM’ın akademik tanınma belgelerinin kabulüne,
 12. 6111 sayılı Af Kanunu ile fakültemiz Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne kayıtlanan ve daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim gören Fatich GIOUSOUF’un “Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 20/5 maddesi uyarınca ve Üniversitemiz Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay-Dikey Geçiş ve Yaz Okulu kapsamında Gelen Notların Tanınması ile ilgili Uygulama Esasları” na göre harf notlarının transkriptine işlenmesinin kabulüne,
 13. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne Ek-1 madde ile Yatay Geçiş ile kayıtlanan ve daha önce başka bir üniversitede öğrenim gören Remzi Cem HAKAN’ın ders muafiyetinin ve 2. Sınıfa intibakının kabulüne,
 14. E.Ü. Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 6. Maddesi uyarınca başvuruda bulunan öğrencilerin 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda bahsi söz konusu olan dersleri için Yarıyıl ve Yılsonu Sınavları açılmasının kabulüne,
 15. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özgün Mert ALBAYRAK’ın farklı bölümden ders alması talebinin kabulüne,
 16.  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ferhat İNALKAÇ’ın farklı bölümden ders alması talebinin kabulüne,
 17. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Musa TOKGÖZ’ün farklı bölümden ders alması talebinin kabulüne,
 18. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ’ın 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca 16 Ocak 2017-16 Ocak 2018 tarihleri arasında bir yıl süre ile yolluksuz-yevmiyesiz; maaşlı-izinli olarak ABD’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 19. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Burcu ÖZTÜRK’ün 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca 25-29  Ekim 2016 tarihleri arasında 5 gün süre ile Antalya’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 20. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA’nın 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca 01-03 Kasım 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile Bulgaristan’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 21. İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alper SEZER’in 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca 01-03 Kasım 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile Bulgaristan’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 22. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nalan KABAY’ın 09-13 Kasım 2016 tarihleri arasında 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Ukrayna’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 23. Kimya Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İdil YILMAZ İPEK’in 30 Ekim-05 Kasım 2016 tarihleri arasında 7 gün süre ile 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca Ukrayna’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 24. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Hasan Yavuz ÜNAL’ın 26-28 Ekim 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca Adana’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 25. Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yeliz PEKBEY’in 26-28 Ekim 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca Adana’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 26. Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet ÇAY’ın 13 ekim 2016 tarihinde 1 gün süre ile 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca Denizli’de görevlendirilmesinin kabulüne,
 27. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ömer MERMER’in 24-26 Ekim 2016 tarihleri arasında 3 gün süre ile ile 2547 sayılı kanun un 39. Maddesi uyarınca İstanbul’da görevlendirlmesinin kabulüne,
 28. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Oktay AKGÜL’ün E.Ü. Senatosu’nun 21.10.2014 tarih ve 28/6 sayılı kararı ile kabul edilen “Yatay/Dikey ve Yaz Okulu kapsamında Genel Notların Tanınması ile ilgili Uygulama Esasları” na göre ders muafiyetinin kabulüne,
 29. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Buket GELERİ ve Elif DEMİREL’in farklı bölümden ders alma talebinin kabulüne,
 30. Biyomühendislik Çift Anadal Programı öğrencilerinden Alper Baran SÖZMEN’in E.Ü. Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergesi’nin Ders Kayıt İşlemleri 12. Maddesinin (5) fırkası uyarınca “509002102001 kodlu Genel Biyoloji”  dersinin sistemden çıkarılmasının kabulüne,
 31. E.Ü. Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergesi’nin Ders Kayıt İşlemleri 12. Maddesinin (5) fırkası uyarınca başvuruda bulunan Deri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Tolga KANTARCI, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Mustafa Semih DOĞAN’ın söz konusu işlemlerinin yapılmasının kabulüne,
 32. Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nuri AZBAR’ın 26-27 ekim 2016 tarihleri arasında 2 gün süre ile 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca Adana’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 33. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet ENGİN’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nda ders görevlendirmesinin kabulüne,
 34. Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Safiye Nur DİRİM’in 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi uyarınca 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ders görevlendirmesinin kabulüne,
 35. 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda  Fakültemiz Bölümlerinden mezun olmaya hak kazanan öğrencilerin mezuniyetinin kabulüne,
 36. E.Ü. Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi’nin 22. Maddesinin 3 fırkası uyarınca İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Gokoolah Devi NUNKOO’ya ait not düzeltme talebinin kabulüne,
 37.  Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi ve Biyomühendislik çift anadal öğrencisi Dilara TUNCU’nun “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği”nin 22. Maddesi uyarınca bahsi geçen harf notunun dersine işlenmesinin kabulüne,
 38. Makine Mühendisliği Bölümü’ne 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı’nda yatay geçiş yapan ve  daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim gören Emre BAŞ’ın ders muafiyetinin kabulüne,
 39.  Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL’ın 21-22 Ekim 2016 tarihleri arasında 2 gün süre ile 2547 sayılı kanunun 39. Maddesi uyarınca İstanbul’da görevlendirilmesinin kabulüne,
 40. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ufuk ATAKAN’ın E.Ü. Öğrenci Kayıt- Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergesi’nin Ders Kayıt İşlemleri 12. Maddesinin (5) fırkası uyarınca başvurusunun kabulüne,
 41. Biyomühendislik Bölümü öğrencisi Mert Hayrettin FIŞKIN’ın E.Ü. Öğrenci Kayıt- Kabul İşlemlerine İlişkin Yönergesi’nin Ders Kayıt İşlemleri 12. Maddesinin (5) fırkası uyarınca başvurusunun kabulüne,Oy birliği ile karar verilmiştir.